Nogsta skans fornborg

Nogsta skans
1931: Fornborgen "Nogsta skans" i Odensvi. Flygfotografi från cirka 300 meters höjd, frisläppt av Försvarsstaben i januari 1951. Foto: Karl Lorichs / Riksantikvarieämbetet

Nogsta skans eller Nogsta borg är en mycket stor fornborg som uppskattas ha byggts under järnåldern för 1000-2500 år sedan. Det är av flera fornborgar i Odensvi socken i Västmanland.

Nogsta Skans är en mycket stor och välbevarad borg där det på många ställen fortfarande går att se hur stenar staplats på varandra för att bilda en rak och brant mur. Stenar som lades av händer för mer än tusen år sedan. Borgen är lite svår att nå, men väl värd ett besök för den som är sugen på att känna historiens fläktar.

Borgen är 180×100 meter stor och stenmuren är 3.5-7 meter bred på sina ställen och upp till 4 meter hög. Det är en så kallad ringborg med förstärkningsanläggningar. Stenblocken är 0.2-1 meter stora, enstaka block upp till 2 meter. Muren är bäst bevarad, och även mäktigast, i sydöst. Två ingångar finns, en i sydöst och en i nordväst, båda ingågarna med förstärkningsmurar utanför.

Första skriftliga omnämnandet av Nogsta skans torde vara indistrimannen och kulturgeografiska författaren Olof Graus Beskrifning öfwer Wästmanland som gavs ut 1754:

Omkring 1/2 mil nordväst om kyrkan [Odensvi kyrka] påträffas på Nogsta bys ägor lämningar efter en mycket stor forntida skans eller borg. Rundt omkring är muren uppförd af gråstenar, som ner åt grunden äro ofantligt stora, men längre upp mindre.

Fornborgen omnämns senare i bland annat Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige, femte bandet, från 1863:

Om ortens höga odlingsålder vittnar en stor mängd stensättningar och grafhögar vid nästan alla byar och gårdar, äfvensom de sägner, som äro fästa vid bergkullar, källor och bäckar, hvarjemte lemningar efter borgar finnas vid Nogsta by samt vid Stålberget, båda i norr. Enligt Tuneld skall hertig Gustaf Adolph, sedermera konung Gustaf II, år 1609 erhållit Odensvi socken och Skogsfjerding i förläning.

Riksantikvarieämbetet nämner att en runinskrift hittats i den södra delen av borgen, målad på ett flyttblock med svart färg (och delvis svårläslig). Men runinskriften kunde inte återfinnas vid en undersökning 1988, den tros möjligen vara bortvittrad eller så missade dom den helt enkelt. I ett av Riksantikvarieämbetets dokument från 1964 finns denna runskrift avbildad, och det är en blandning av runor från både den äldre ”urnordiska” och den yngre ”vikingatida” runraden:

Nogsta skans runskrift
Runskriften i dokument från Riksantikvarieämbetet med datumstämpel 23 juli 1964.

”Inga mer ingående efterforskningar dock gjorda”, låter det från Riksantikvarieämbetet, så visst finns det en chans att runskriften fortfarande är kvar och väntar på nästa upptäckare. Om du gör ett besök kan det alltså vara värt att ta en extra titt på flyttblocken i den södra delen av borgen.

Odensvi socken, som borgen återfinns i, ligger norr om Köping kring Kölstaån och Valstaån. Hela Kölstaåns dalgång präglas av ett svagt böljande jordbrukslandskap, omgivet av större kuperade skogspartier. I Odensvi socken breder sig slättbygden ut på Mälarslätten i söder medan den kuperade skogen reser sig i norr. I Odensvi socken finns också från järnåldern 20 små gravfält och tre andra fornborgar. Går man ännu längre tillbaka, till bronsåldern, återfinns många spridda gravar av rösetyp, skärvstenshögar och älvkvarnar.

Namnet Odensvi (1351 Odhinswi) kommer från kyrkbyn och innehåller gudanamnet Oden samt vi (’helig plats, offerplats’), så vi kan med viss säkerhet konstatera att det varit en helig plats också innan kristendomens intåg i Västmanland.

Hitta dit

Det finns inga skyltar som visar vägen till borgen. Du måste passera genom Nogsta gård för att ta dig dit. Den ligger nära skogsvägen som är stängd med en bom. En markerad stig leder fram till borgen, som ligger på krönet av ett berg i skogen.

Koordinater: Latitud 59.62087048551751 | Longitud 15.992660522460938

Upptäck fler intressanta besöksmål på Historiekartan.

Prenumerera på YouTube:


Om du uppskattar Allmogens oberoende arbete med att skildra vår fina svenska historia och nordiska kultur så är du välkommen att handla något fint i butiken eller stödja oss med en frivillig gåva. Tack på förhand!

Stöd Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Stöd Allmogens genom att bli medlem
Stöd Allmogens i ditt testamente

 

Historiska kartor över Västmanland

Våra väggkartor är varsamt restaurerade, sekelgamla kartor som trycks på nytt i Ångermanland på matt, åldringsbeständigt premiumpapper av museumkvalitet. 3% av intäkterna går direkt tillbaka till kulturarvet!

Karta över Uppland, Västmanland och Södermanland, 1600-tal

319kr - 999kr

Nytryck av gammal landskapskarta från 1600-talet över Uppland, Västmanland och Södermanland.

Denna historiska karta har varsamt restaurerats av oss med avancerade digitala tekniker och trycks i Ångermanland på matt, naturvitt premiumpapper i museumkvalitet. Tack vare dess certifierade åldringsbeständighet kan vi garantera att ditt tryck håller i generationer.

Ram och passepartout ingår ej.

Artikelnr: 2-1600 Kategorier: , , , ,
GTIN: Inte tillgänglig
MPN: 2-1600
Varumärke: Allmogens
Läs mer

Karta över Västmanland, 1700-tal

399kr

Nytryck av historisk karta över Västmanland från 1700-talet. 70×100 cm.

Denna historiska karta har varsamt restaurerats av oss med avancerade digitala tekniker och trycks i Ångermanland på matt, naturvitt premiumpapper i museumkvalitet. Tack vare dess certifierade åldringsbeständighet kan vi garantera att ditt tryck håller i generationer.

Ram och passepartout ingår ej.

Artikelnr: 2292362 Kategorier: , ,
GTIN: 7340204100551
MPN: 2292362
Varumärke: Allmogens
Läs mer

Karta över Västmanland, 1600-tal

249kr - 429kr

Nytryck av historisk karta över Västmanland från 1600-talet.

Denna historiska karta har varsamt restaurerats av oss med avancerade digitala tekniker och trycks i Ångermanland på matt, naturvitt premiumpapper i museumkvalitet. Tack vare dess certifierade åldringsbeständighet kan vi garantera att ditt tryck håller i generationer.

Ram och passepartout ingår ej.

Artikelnr: 7184690 Kategorier: , ,
GTIN: Inte tillgänglig
MPN: 7184690
Varumärke: Allmogens
Läs mer

Populära platser

En tanke om “Nogsta skans fornborg

 1. Joakim Lennarth Saxin säger:

  Jag försökte tyda runorna och undrar om inte några av dem är felaktigt återgivna för det blev så konstiga ord.

  BURWFUAKITFULL
  HARTAdhGG HIURdh
  thRA?S MUTSUAR
  ?Ldh RURIIK
  RISTAdhA

  Det sista två orden är tydliga: Ruriik ristade. Där jag satt frågetecken är en runa som jag inte känner igen.

  Jag undrar om Hiurdh kan vara en stavning av Gerd och vara huvudpersonen i ristningen. Eller kan det vara Hird?