”Vad 12 bönder inte mäktar, det mäktar 12,000.”

Orden står skrivna i Vilhelm Mobergs fantastiska roman ”Rid i natt!”, och sätter fingret på styrkan som kommer från organisering. Tillsammans kan vi flytta berg, och göra fantastiska saker för att bevara vår svenska historia och kunskapen om vår gamla nordiska kultur, våra traditioner och den svenska bondefriheten – våra rötter.

Bli en av Allmogens Vänner idag

Som månadsgivare bidrar du med 2 kronor om dagen till bevarandet av våra fäders minnen – för kommande generationer Välj om du vill skänka gåvan årsvis (730 kr) eller månadsvis (60 kr).

730 kr / år 60 kr / mån

Månadsvis gåva förnyas automatiskt. Du kan när som helst ändra eller avsluta din löpande donation på sidan Mitt konto. Det går också bra att ge en engångsgåva eller testamentera till Allmogens.


Varje krona som trillar in går oavkortat till att fortsätta och utöka Allmogens arbete med att bevara och föra vidare kunskapen om den svenska allmogens historia, kultur och frihetsarv – och till praktiskt arbete med att bevara svenska lantraser såsom den utrotningshotade fjällkon och allmogefår.

Hej! Mitt namn är Daniel Sjöberg och i slutet av 2015 tog jag initiativ till det här folkbildningsprojektet som har som mål att hålla minnet av våra förfäder vid liv. Projektet hette då Projekt Moberg och var uppkallat efter en av mina stora förebilder, den frihetliga själen Vilhelm Moberg – en av våra största författare, argaste samhällskritiker och främsta folkliga skildrare av allmogens liv och frihetskamp i Sverige genom seklerna.

Idag lever projektet vidare under namnet Allmogens, men målet är detsamma; att levandegöra och föra vidare kunskap om vår svenska historia och vår gamla bondekultur – en kultur grundad på den svenska bondefriheten vars rötter breder ut sig ner i den nordiska myllan ända tillbaka till den grå forntiden.

Jag vill här och nu bjuda in dig som värdesätter dina rötter att bli en av Allmogens Vänner som månadsgivare och därmed stötta vårt fria och oberoende folkbildningsarbete om vår svenska historia och nordiska kultur. Vår arbete grundar sig i en oerhörd vördnad till, och tacksamhet för, de otaliga generationer som levt innan oss i det vi idag kallar Sverige och Norden.

En vördnad för de vanliga människorna. De som röjde den svenska urskogen, de som plöjde jorden och sådde åkrarna, de som tvingades blanda bark i brödet när maten inte räckte till, de som svalt, frös och kämpade mot den karga nordiska naturen, de som tvingades ut att dö på slagfälten i överhetens otaliga krig, de som överlevde allt detta. Våra förfäder.

Både du och jag vet att vi måste vårda, värna och värdesätta både vår historia och vårt kulturarv – om vi vill ha dem kvar. Vid den här kritiska punkten i vår historia när så mycket tas för givet gör du som medlem en betydande insats för att vi ska klara den uppgiften. Vad 12 bönder inte mäktar, det mäktar 12,000.

Som en av Allmogens Vänner bidrar du med 2 kronor om dagen till det ideella arbetet med att bevara våra förfäders minnen genom Allmogens oberoende och fria folkbildningsarbete. 2 kronor om dagen för dina förfäder – och dina efterkommande.

Men självklart är det allra viktigaste för dig själva vetskapen om att du aktivt bidrar till att bevara minnet av dina förfäder och berikar vårt samhälle med en bättre förståelse för vår historia och våra kulturella rötter.

Jag hoppas att du accepterar den här inbjudan att bli månadsgivare. Det kommer att betyda mycket för vårt arbete om du gör det, och vi är säkra att det kommer betyda mycket även för dig.

Varmt tack på förhand för ditt stöd.

Med vänliga hälsningar,
Daniel Sjöberg, Allmogens grundare

Vår allmoges historia vittnar för oss om det värde, som jordens folk satte på friheten; den är historien om strider och livsoffer för frihetens bevarande.

Vilhelm Moberg / Författare

Bli månadsgivare idag

Som en av Allmogens Vänner bidrar du med 2 kronor om dagen till bevarandet av våra fäders minnen. Välj om du vill betala medlemsavgiften årsvis (730 kr) eller månadsvis (60 kr).

730 kr / år 60 kr / mån

Månadsvis stödmedlemskap förnyas automatiskt. Du kan självklart när som helst säga upp eller ändra ditt medlemskap av vilken anledning som helst, på sidan Mitt konto.