“Vad 12 bönder inte mäktar, det mäktar 12,000.”

Orden står skrivna i Vilhelm Mobergs roman “Rid i natt!” och sätter fingret på den historiska vikten av organisering för den svenska allmogen. I Allmogens Vänner organiserar vi oss för att bevara vår svenska historia och kunskapen om vår gamla nordiska kultur, våra traditioner och den svenska bondefriheten. Vårt kulturarv.

Som medlem får du även 10-30% rabatt i butiken. Likt gamla tiders inköpsföreningar förhandlar vi fram riktigt schyssta priser på allehanda fina kvalitetsvaror åt våra medlemmar.

Bli en av Allmogens Vänner idag!

Välj om du vill stödja Allmogens folkbildningsarbete årsvis (600 kr) eller månadsvis (50 kr).

600 kr / år 50 kr / månad

Månadsvis stödmedlemskap förnyas automatiskt. Du kan när som helst ändra eller avsluta ditt stöd på sidan Mitt konto. Vill du hellre betala med bankgiro? Klicka här. Det går också bra att ge en engångsgåva eller testamentera till Allmogens.


Varje krona som trillar in går oavkortat till att fortsätta och utöka Allmogens arbete med att bevara och föra vidare kunskapen om den svenska allmogens historia, kultur och frihetsarv.

Hej! Mitt namn är Daniel Sjöberg och i slutet av 2015 tog jag initiativ till det här folkbildningsprojektet. Det hette då Projekt Moberg och var uppkallat efter en av mina stora förebilder, den frihetliga själen Vilhelm Moberg – en av våra största författare, argaste samhällskritiker och främsta skildrare av allmogens liv och frihetskamp i Sverige genom seklerna.

Idag lever projektet vidare under namnet Allmogens, men målet är detsamma; att levandegöra och föra vidare kunskap om vår svenska historia och vår gamla bondekultur – en kultur grundad på den svenska bondefriheten vars rötter breder ut sig ner i den nordiska myllan ända tillbaka till den grå forntiden.

Det är inte ovanligt att jag stöter på folk som inte gillar historia, som tycker det är tråkigt. Historia är för mig ett av de mest fascinerande ämnena som finns. Det är bara en form av berättande, om människorna som levt innan oss, och vem gillar inte en bra berättelse? Jag tror det kan vara så att många helt enkelt inte fick chansen att lära sig om vår historia på ett bra sätt.

Herman Lindqvist

Allting har sin förklaring i historien. Den skänker oss rötter och tillhörighet. Men vår historia kan också ge tröst och vägledning.

Herman Lindqvist / Populärhistoriker Foto: Frankie Fouganthin (CC BY-SA)

Allmogens, en kulturförening?

Jag har kallat Allmogens för hela Sveriges kulturförening, men sanningen är att det inte är en förening i rent juridisk bemärkelse.

Vi har inga utdragna möten, inget protokollskrivande, inga interna stridigheter om ordförandeklubban eller vem som ska baka fika till nästa årsmöte.

Nej, vi är en förening i den bemärkelsen att vi förenas i vårt gemensamma intresse för våra rötter, vår historia, vårt kulturarv, och vår gemensamma vördnad för de otaliga generationer som levt innan oss i det vi idag kallar Sverige och Norden.

En vördnad för de vanliga människorna. De som röjde den svenska urskogen, de som plöjde jorden och sådde åkrarna, de som tvingades blanda bark i brödet när maten inte räckte till, de som svalt, frös och kämpade mot den karga nordiska naturen, de som tvingades ut att dö på slagfälten i överhetens otaliga krig, de som överlevde allt detta. Våra förfäder.

Jag vill här och nu bjuda in dig till att bli en av Allmogens Vänner och stötta ett av Sveriges främsta initiativ för fri och oberoende folkbildning om vår svenska historia och nordiska kultur. Du behövs i de organiserade hembygdsvännernas led!

Som medlem stärker du även Allmogens möjligheter att förhandla fram schyssta priser åt våra medlemmar på exempelvis svensktillverkade kvalitetsvaror. En kulturförening, en inköpsförening, Allmogens Vänner är en förening av och för allmogen.

Vad 12 bönder inte mäktar, det mäktar 12,000.

Med vänliga hälsningar,
Daniel Sjöberg

Vår allmoges historia vittnar för oss om det värde, som jordens folk satte på friheten; den är historien om strider och livsoffer för frihetens bevarande.

Vilhelm Moberg / Författare

Bli medlem idag!

Välj om du vill stödja Allmogens arbete årsvis (500 kr) eller månadsvis (50 kr).

600 kr / år 50 kr / månad

Månadsvis stödmedlemskap förnyas automatiskt. Du kan självklart när som helst säga upp eller ändra ditt medlemskap av vilken anledning som helst, på sidan Mitt konto.