”Vad 12 bönder inte mäktar, det mäktar 12,000.”

Orden står skrivna i Vilhelm Mobergs roman ”Rid i natt!” och sätter fingret på den historiska vikten av organisering för den svenska allmogen. Ville de ha något gjort gällde det gamla ordspråket ”Själv är bästa dräng”. Det gäller även när det kommer till bevarandet av vår historia och kunskapen om vår gamla nordiska kultur, våra traditioner och vårt frihetsarv. Som medlem i Allmogens är du med och organiserar bevarandet av vårt immateriella kulturarv – åt framtida generationer.

Bli medlem idag!

Välj om du vill stödja Allmogens arbete årsvis (500 kr) eller månadsvis (50 kr).

500 kr / år 50 kr / månad

Du kan självklart när som helst säga upp eller ändra ditt medlemskap av vilken anledning som helst. Det går också bra att ge en engångsgåva eller testamentera till Allmogens. Vill du hellre betala med bankgiro eller kontant? Klicka här.


Varje krona som trillar in går oavkortat till att fortsätta och utöka Allmogens arbete med att bevara och föra vidare kunskapen om den svenska allmogens historia, kultur och frihetsarv.

Hej! Mitt namn är Daniel Sjöberg och i slutet av 2015 tog jag initiativ till det här folkbildningsprojektet. Det hette då Projekt Moberg och var uppkallat efter en av mina stora förebilder, den frihetliga själen Vilhelm Moberg – en av våra största författare, argaste samhällskritiker och främsta skildrare av allmogens liv i Sverige genom seklerna.

Idag lever projektet vidare under namnet Allmogens, men målet är detsamma; att levandegöra och föra vidare kunskap om vår svenska historia och vår gamla bondekultur – en kultur vars rötter sträcker sig djupt ner i den nordiska myllan ända tillbaka till den grå forntiden.

Jag vill här och nu bjuda in dig till att bli den nyaste medlemmen i Sveriges främsta organisation för oberoende folkbildning om vår historia och vår svenska kultur.

Det är inte ovanligt att jag stöter på folk som inte gillar historia, som tycker det är tråkigt. Historia är för mig ett av de mest fascinerande ämnena som finns. Det är bara en form av berättande, om människorna som levt innan oss, och vem gillar inte en bra berättelse? Jag tror det kan vara så att många helt enkelt inte fick chansen att lära sig om vår historia på ett bra sätt.

Herman Lindqvist

Allting har sin förklaring i historien. Den skänker oss rötter och tillhörighet. Men vår historia kan också ge tröst och vägledning.

Herman Lindqvist / Populärhistoriker Foto: Frankie Fouganthin (CC BY-SA)

Allmogens, en kulturförening?

Jag har kallat Allmogens för hela Sveriges kulturförening, men sanningen är att det inte är en förening i rent juridisk bemärkelse.

Vi har inga utdragna möten, inget protokollskrivande, inga interna stridigheter om ordförandeklubban eller vem som ska baka fika till nästa årsmöte. Inte alls som din lokala kulturförening alltså (som du självklart också borde vara medlem i!)

Nej, vi är en förening i den bemärkelsen att vi förenas i vårt gemensamma intresse för våra rötter, vår historia, vårt kulturarv, och vår gemensamma vördnad för de otaliga generationer som levt innan oss i det vi idag kallar Sverige och Norden.

En vördnad för de vanliga människorna. De som röjde den svenska urskogen, de som plöjde jorden och sådde åkrarna, de som tvingades blanda bark i brödet när maten inte räckte till, de som svalt, frös och kämpade mot den karga nordiska naturen, de som tvingades ut att dö på slagfälten i överhetens otaliga krig, de som överlevde allt detta. Våra förfäder.

Allmogens höjer sig över dagspolitiskt käbbel. Du kommer alltså inte hitta den typ av barnsliga och självutplånande förnekelse av vår svenska historia och inhemska kultur som du ibland stöter på i pressen, när ledarskribenter och politiker tävlar om vem som kan vara mest modern, historielös och ”inkluderande”. Svensk kultur finns. Vi svenskar finns. Vår kultur är långt ifrån perfekt och absolut inte oföränderlig. Men den finns, den kan vara rätt vacker, och det är vår självklara rätt att bevara den och fortsätta att utveckla den på frihetens grund.

Vi minns de som levt innan oss. Vi värdesätter deras strävan. Vi står upp för en fri och oberoende historieskildring. Om du också gör det så ber jag dig ödmjukt att acceptera min inbjudan och bli medlem idag. Du behövs i de organiserade hembygdsvännernas led!

Vad 12 bönder inte mäktar, det mäktar 12,000.

Med vänliga hälsningar,
Daniel Sjöberg

Vår allmoges historia vittnar för oss om det värde, som jordens folk satte på friheten; den är historien om strider och livsoffer för frihetens bevarande.

Vilhelm Moberg / Författare

Bli medlem idag!

Välj om du vill stödja Allmogens arbete årsvis (500 kr) eller månadsvis (50 kr).

500 kr / år 50 kr / månad

Du kan självklart när som helst säga upp eller ändra ditt medlemskap av vilken anledning som helst.