Minnesgåvor och testamente

Du kan välja att stödja Allmogens folkbildningsarbete genom ditt testamente eller genom en minnesgåva i samband med någons bortgång. Då bidrar du även efter livets slut till att framtida generationer svenskar får ta del av vår fina historia och kunskapen om våra rötter.

Minnesgåvor

Med en minnesgåva kan du hedra minnet av en närstående. För att skänka en minnesgåva sätter du in ditt bidrag på Allmogens BankGiro: 5437-8823 eller Swish: 123 258 97 29 och anger namnet på den du vill hedra. Du kan själv ladda ner och skriva ut minnesbladet eller kontakta Daniel på epost: daniel@allmogens.se, så skickar han det till dig.

Se minnesgåvor här

Testamente och arv

När du upprättar ditt testamente, exempelvis med denna mall för testamente, kan du välja att testamentera en del av dina tillgångar till Allmogens arbete med att bevara och levandegöra vår svenska historia och vårt nordiska kulturarv. Du anger då detta i testamentet och uppger vårt organisationsnummer 559236-8053.

Tänk på att det finns vissa formella krav att uppfylla, bland annat måste två vittnen vara närvarande när du skriver under testamentet. Du kan ladda ner en juridiskt korrekt testamentesmall med ytterligare instruktioner här.

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att kontakta Daniel om du har frågor kring testamente eller minnesgåvor. Antingen på telefon: 010 220 49 04 eller epost: daniel@allmogens.se.