Minnesgåvor och testamente

Det finns sätt att bidra till bevarandet av våra förfäders historia och framtida generationers frihet även efter livets slut. Du kan välja att stödja Allmogens arbete för fred, frihet och bildning genom ditt testamente eller genom en minnesgåva i samband med någons bortgång. Alla gåvor oavsett storlek mottages med stor tacksamhet.

Minnesgåvor

Med en minnesgåva kan du hedra minnet av en närstående. Din gåva bidrar till vårt motto: Fred, frihet och rättvisa – för all tid. För att skänka en minnesgåva sätter du in ditt bidrag på Allmogens BankGiro: 193-6699 eller Swish: 123 223 34 27 och anger namnet på den du vill hedra. Du kan själv ladda ner och skriva ut minnesbladet eller kontakta projektledaren Daniel på epost: daniel@allmogens.se, så skickar han det till dig.

Testamente och arv

När du upprättar ditt testamente kan du välja att låta dina tillgångar gå till Allmogens verksamhet för fred, frihet och bevarandet av den svenska allmogens historia och kulturarv. Du anger då detta i testamentet och uppger projektets organisationsnummer som du får genom att kontakta Daniel nedan. Tänk på att det finns vissa formella krav att uppfylla, bland annat måste två vittnen vara närvarande när du skriver under testamentet.

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att kontakta Daniel om du har frågor kring testamente eller minnesgåvor. Antingen på telefon: 010 220 49 04 eller epost: daniel@allmogens.se.