Minnesgåvor och testamente

Det finns sätt att bidra till bevarandet av våra förfäders historia och framtida generationers frihet även efter livets slut. Du kan välja att stödja Allmogens arbete för fred, frihet och bildning genom ditt testamente eller genom en minnesgåva i samband med någons bortgång. Alla gåvor oavsett storlek mottages med stor tacksamhet.

Minnesgåvor

Med en minnesgåva kan du hedra minnet av en närstående. För att skänka en minnesgåva sätter du in ditt bidrag på Allmogens BankGiro: 5437-8823 eller Swish: 123 258 97 29 och anger namnet på den du vill hedra. Du kan själv ladda ner och skriva ut minnesbladet eller kontakta Daniel på epost: daniel@allmogens.se, så skickar han det till dig.

Testamente och arv

När du upprättar ditt testamente kan du välja att testamentera en del av ditt dödsbo i gåva till Allmogens verksamhet och bidra stort även efter din död till vårt arbete att bevara och levandegöra vår svenska historia och vårt nordiska kulturarv. Du anger då denna önskan i testamentet och uppger vårt organisationsnummer 559236-8053. Tänk på att det finns vissa formella krav att uppfylla, bland annat måste två vittnen vara närvarande när du skriver under testamentet.

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att kontakta Daniel om du har frågor kring testamente eller minnesgåvor. Antingen på telefon: 010 220 49 04 eller epost: daniel@allmogens.se.