Skriv för Allmogens

Är du intresserad av den svenska allmogens historia och kulturarv, eller ditt landskaps och hembygds historia? Gillar du att dela med dig av din kunskap? Vill du vara med och väcka de döda till liv? Få dina texter publicerade på Allmogens.se!

Allmogens sysslar inte med vilken historieskrivning som helst. Allmogens har som mål att lyfta fram – inte kungarnas, politikernas eller krigens historia – utan allmogens historia. Historien om de vanliga människornas strävan efter lycka, fred och frihet genom århundradena, från 1900-talet ända tillbaka till de första böndernas fredliga erövring av skogen åt jordbruket, och innan det de första jägarna som följde älgen i takt med inlandsisens tillbakadragande.

Varför allmogen måste skriva vår egen historia

Vilhelm Moberg tyckte att politik var för viktigt för att överlåtas till politikerna, medborgaren måste själv engagera sig. Detsamma gäller historien. Den tillhör alla. Historieskrivningen är för viktig för att lämnas åt staten och dess otaliga hovhistoriker – som alltid har vinklat, förfalskat och förskönat historien i enlighet med rådande makthavares ideologi och mål.

”Ett politiskt likgiltigt folk faller lättast offer för diktaturen” sa Vilhelm Moberg i Dagens eko i radio den 12 oktober 1947. Detsamma gäller ett historielöst folk. Därför behövs fler historieskrivare, från alla livets vägar, som lyfter fram de vanliga, fredliga, rättfärdiga människornas historia och bevarar den för kommande generationer. Är du en av dem?

Kvalificerar du?

Bara ett krav finns för att kvalificera: Du måste dela Allmogens, och Vilhelm Mobergs, frihetliga värderingar, som kan sammanfattas i ordet frihet – av den gamla sorten.

Frihet under ansvar istället för, som vi har det idag, frihet under kontroll. I ett tal på svenska flaggans dag i Gävle, 6 juni 1944, sa Vilhelm Moberg:

I kampen emellan människan och staten ställer jag mig helt på människans sida.

Om du i denna eviga kamp också ställer dig helt på människans sida så är du allmogens vän, och välkommen att bidra till det här projektet oavsett livsåskådning eller eventuell partitillhörighet i övrigt.

Vill du hjälpa till? Kontakta mig!

Skicka ett mail till daniel@allmogens.se och berätta vad du har för idéer!

/ Daniel Sjöberg

Om vi sätter oss in i våra fäders liv, så finner vi, att de har fått göra oändligt mycket större offer för landet än vad vi nu levande svenskar ännu har behövt göra. Vi finner då, att vårt folk under sin historia många gånger varit hårt beträngt och befunnit sig i stor nöd. Det har många gånger varit hotat till livet. Men det har överlevt – det har alltid förmått rädda sin fritid och sin framtid. Detta faktum kan nu åt oss, deras efterkommande, skänka en fast förtröstan, det kan ge oss ny styrka att uthärda.

Vilhelm Moberg / talar på föredrag vid försvarslånefest i Karlstad 15 mars 1942