Med kärlek till våra rötter

Vi på Allmogens bär på övertygelsen att vi har mycket att lära av våra förfäder. Vi tror att kunskapen om vår historia, vår kultur, våra rötter, gångna släktens livssyn, praktiska färdigheter och kamp för frihet och rättvisa, är värd att bevara. Det är precis vad Allmogens arbetar för, att föra vidare denna kunskap till nya generationer genom fri och oberoende folkbildning – finanserad av allmogen och vår nyproduktion av historiska kartor och svensk konst.

För din dagliga dos svensk historia och kulturarv i flödet, följ Allmogens!

Nyheter i butiken

Våra förfäder kan inte längre värja sitt verk.
Kan de räkna med dig?

Allmogens bevarar och tillgängliggör kunskap om den svenska allmogens historia och kulturarv, helt gratis. Med ditt stöd kan vi göra mer. Om du värdesätter tidigare generationers livsverk, strävan och minnen lika mycket som vi på Allmogens, stötta gärna vårt arbete genom att handla i butiken eller genom att ge ditt löpande stöd som en av Allmogens Vänner. Då får du också en fin rabatt i butiken. Ditt stöd = kärlek.