Vissa saker var bättre förr

Med tiden kommer du hitta allt fler av dessa saker i Allmogens butik. Överskottet från försäljningen går till insatser för vårt svenska och nordiska kulturarv. Vi på Allmogens bär på övertygelsen att vi svenskar har mycket att lära av våra förfäder. Vi tror att kunskapen om vår historia, vår kultur, våra rötter, gångna släktens livssyn och praktiska färdigheter, är värd att bevara. Det är precis vad Allmogens arbetar för – att föra vidare denna kunskap, lära av våra fäders levnadsöden, och ge nytt liv åt det som faktiskt var bra.

Du kan stötta Allmogens fria och oberoende folkbildning genom att handla i butiken, bli en av Allmogens Vänner (som stödmedlem får du fin rabatt i butiken), eller bara dela innehåll från oss. Ditt stöd = kärlek.

Bästsäljare

Allt överskott från Allmogens försäljning går oavkortat till att utöka vårt arbete med att levandegöra vår historia och vårt svenska kulturarv.

Till butiken

Våra förfäder kan inte längre värja sitt verk.
Kan de räkna med dig?

Allmogens bevarar och tillgängliggör kunskap om Sveriges nationella majoritet och dess historia och kulturarv, helt gratis. Med ditt stöd kan vi göra mer. Om du vill att skildringen av din historia och ditt kulturarv ska stå fri och oberoende från både staten och kapitalet, om du sätter värde på tidigare generationers livsverk, om du vill bidra till att bevara kunskapen om den svenska allmogen till framtida generationer, stötta gärna Allmogens genom att ge ditt löpande stöd som en av Allmogens Vänner. Ditt stöd = kärlek.