”Vår allmoges historia vittnar för oss om det värde, som jordens folk satte på friheten” – Vilhelm Moberg

Folkbildningsprojektet Allmogens föddes ur en kärlek till hembygden, vårt svenska kulturarv och den svenska allmogens frihetliga historia. Sedan 2015 har vi arbetat ideellt för att levandegöra den svenska allmogens historia. Följ oss gärna på Instagram för din dagliga dos historia och kulturarv.