Götavirke

Västgöten
Götavirke vid Hageby gård (RAÄ-nr Västra Husby 12:1, Västra Husby socken, Hammarkinds härad, Söderköpings kommun, Östergötland. Foto: Västgöten (CC BY-SA)

Götavirke är en drygt 3,5 km lång försvarsvall från vikingatiden som löper i nord-sydlig riktning mellan Västra Husby och Hylinge i Östergötland.

Götavirke, som är C14-daterad till omkring år 800, är en 6-10 m bred och 0,6-2,5 meter hög försvarsvall som täcker hela området mellan sjön Asplången (där Göta kanal passerar) och Lillsjön. Norr om Asplången finns rester av flera fornborgar, kanske del av samma försvarsverk som vallen.

På vår gamla landskapskarta över Östergötland är sjön Aspelången utmärkt en bit nedanför Norrköping, och fotot till den här artikeln är taget söder om Västra Husby som också är utmärkt på kartan.

Sammantaget så kontrollerade försvarssystemet tillgången till inre Östergötland genom att kontrollera de farbara lederna från havet. Ett par kilometer innanför försvarsvallen ligger dessutom en ännu äldre försvarsmur som löper parallellt med Götavirke, den s k ”Tvärdala-vallen”.

Paralleller kan dras till den mer kända och avsevärt större Danevirke (Fornnordiska Danavirki), en liknande försvarsvall som löper tvärs över södra delen av halvön Jylland i Danmark och som uppfördes under samma period som Götavirke.

Överst på Götavirke fanns ursprungligen en träpalissad med kraftiga stolpar nedborrade i vallen. Palissaden var enligt Östergötlands Museum byggd av ekträ från skogarna norr om sjön Asplången och som fraktats dit via Storån.

På östra sidan fanns även en vallgrav som var 4-6 meter bred, som hölls vattenfylld genom ett reglersystem där man kunde dämma upp både Storån och Lillån med risgärden. Innanför vallen har man hittat spår av vad som kan ha varit en väg för trupptransporter.

Idag finns inte mycket kvar av vallen, men vid Hageby gård söder om Västra Husby kan man följa vallen längs en sträcka av runt 500 meter. Vallen är genombruten på flera ställen, vara en del är ursprungliga passager.

Längs försvarsverket fanns flera gårdar med tillhörande gravfält från vikingatid. En tes som förts fram är att varje gård hade ansvar för att upprätthålla försvaret för den del av vallen som berörde gården.

Se Länsstyrelsen Östergötlands video om Götavirke:

Hitta dit

Den bäst bevarade delen av vallen återfinns vid Hageby gård längs Östra Rydsvägen söder om Västra Husby.

Östra Rydsvägen, 605 96 Norrköping, Sverige

Koordinater: Latitud 58.4743196 | Longitud 16.1689917

Upptäck fler intressanta besöksmål på Historiekartan.

Prenumerera på YouTube:


Om du uppskattar Allmogens oberoende arbete med att skildra vår fina svenska historia och nordiska kultur så är du välkommen att handla något fint i butiken eller stödja oss med en frivillig gåva. Tack på förhand!

Stöd Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Stöd Allmogens genom att bli medlem
Stöd Allmogens i ditt testamente

 

Historiska kartor över Östergötland

Våra väggkartor är varsamt restaurerade, sekelgamla kartor som trycks på nytt i Ångermanland på matt, åldringsbeständigt premiumpapper av museumkvalitet. 1% av intäkterna går direkt tillbaka till kulturarvet!

Populära platser