Kronobergs slott

Kronobergs slottsruin
Kronobergs slottsruin i vintertid. Foto: Jacek Lesniowski (CC BY-SA)

Kronobergs slott är en slottsruin i Växjö socken, Konga härad, Småland, i Växjö kommun. Kronobergs län. Slottet, som började byggas på 1400-talet, ligger på en holme i Helgasjön cirka fem kilometer norr om Växjö i Småland.

På en liten ö i Helgasjön cirka en halvmil norr om Växjö ligger ruinerna efter Kronobergs slott, som har gett namn åt hela Kronobergs län1. I mitten av 1300-talet omtalas Kronoberg som växjöbiskoparnas huvudgård, och troligen var holmen befäst redan då.

År 1469 erövrades Kronoberg av danskarna som sedan förstörde slottet. Det byggdes upp igen efter freden 1472. Under reformationen beslutades i riksdagen i Västerås 1527 att Kronoberg skulle dras in till Kronan, och därmed fick den siste katolska biskopen lämna över slottet till Gustav Vasa.

Kronobergs slottsruin flygbild
Foto: John-Eric Gustafsson / Riksantikvarieämbetet (CC BY)

På senhösten 1542 intog Nils Dacke och hans följe av frihetskämpar Kronobergs slott efter att fred slutits med den svenska centralmakten i Stockholm den 8 november samma år. Den katolska gudstjänsten återinfördes och den fria gränshandeln med Danmark blev åter tillåten. På Kronoberg ”drack man jul” som det står i den gamla krönikan, men föga visste man då att Gustav Vasa aldrig avsåg att hålla sitt löfte om fred. Han samlade redan krafterna inför en våroffensiv mot de upproriska bönderna.

Läs mer om Dackefejden här. Julafton år 2042, om 24 år, är det 500 år sedan Nils Dacke och hans fränder firade jul på Kronobergs slott. Möts vi där?

Kronobergs ruin

Stället var under katolska tiden Växjöbiskoparnes befästa gård, men indrogs vid reformationen och ombyggdes af Gustaf I till ett präktigt slott med fyra runda hörntorn och där emellan två längre och två kortare sidobyggnader, som inneslöte en fyrsidig borggård, stor nog att rymma 1,500 man till häst. Slottet bibehölls i någorlunda godt skick till Karl XI:s dagar, då de öfversta våningarna skola ha blifvit nedbrutna och stenen använd till några offentliga byggnader i Växjö. Nu är det blott en ruin, men som sådan en af de ansenligare och vackrare i riket.

Herman Hofberg och Johan Velander i (1896), s. 301

Slottsruinen täcker ett område på ca 75×75 meter och är uppförd i gråsten till en höjd av 7 meter med 2 meter tjocka murar. Borgen består av en huvudborg och 2 förborgar, och fick sin nuvarande form efter Dackeupproret när Gustav Vasa beslutade att förstärka borgen till en modern befästning. Småland var på den tiden trots allt ett gränsland till den gamla ärkefienden Danmark. Till sin hjälp tog kronan dagsverkspliktiga bönder, det vill säga småländsk allmoge.

Sista gången slottet tjänstgjorde som gränsfäste var vid en dansk belägring under Kalmarkriget år 1612. Efter freden i Brömsebro 1645 började slottet förfalla, vilket accelererade i slutet av 1600-talet när de översta våningarna i trä ska ha brunnit ner. Därefter dröjde det inte länge förrän slottet var en ruin.

Kronobergs ruin
Foto: Victoria Philline (CC BY-SA)

I början av 1900-talet togs initiativ till att konservera slottsruinen, och den underhålls idag av Riksantikvarieämbetet. På sommaren hålls guidade visningar för besökare.

Källor

  1. Herman Hofberg, Johan Velander, Genom Sveriges bygder (1896), s. 301

Hitta dit

Koordinater: Latitud 56.9386658 | Longitud 14.798069400000031

Upptäck fler intressanta besöksmål på Historiekartan.

Prenumerera på YouTube:


Om du uppskattar Allmogens oberoende arbete med att skildra vår fina svenska historia och nordiska kultur så är du välkommen att handla något fint i butiken eller stödja oss med en frivillig gåva. Tack på förhand!

Stöd Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Stöd Allmogens genom att bli medlem
Stöd Allmogens i ditt testamente

 

Historiska kartor över Småland

Våra väggkartor är varsamt restaurerade, sekelgamla kartor som trycks på nytt i Ångermanland på matt, åldringsbeständigt premiumpapper av museumkvalitet. 1% av intäkterna går direkt tillbaka till kulturarvet!

Populära platser