Upptäck fler intressanta besöksmål på Historiekartan

Kvilleken – en 1000-årig jätte

Kvilleken (Rumskullaeken)
Kvilleken (Rumskullaeken), 2010.

Kvilleken är en 1000-årig gigant, ett av Europas grövsta träd och enligt Eksjö kommun Nordens äldsta. Den är även döende.

Kvilleken (även Rumskullaeken) är en gammal ek vid Norra Kvill i Rumskulla socken, Sevede härad, Småland. Eken, som är över 13 meter i diameter, har uppskattats vara över 1,000 år gammal och därmed ett av Nordens i särklass äldsta träd. År 2008 skapades Kvills naturreservat runt eken.

Någon gång omkring år 1,000, vid övergången från den skandinaviska järnålderns vikingatid till medeltiden, slog Kvilleken rot och började sträcka sig upp ur den stenrika jorden i norra Småland, eller det som då var det lilla folklandet Sevede. Ser man på hela Sverige inom dess nuvarande gränser uppskattas befolkningsmängden vid den här tiden till 400,000 invånare – människor som vi nutida svenskar i hög grad härstammar från.

Runt den här tiden var Olof Skötkonung kung över svear och götar. Han var den förste kung som bevisligen regerade över både Mälardalen och Västergötland, och han var även den förste sveakungen som döptes och bidrog starkt till Sveriges kristnande. Långt bort över havet i väster upptäckte vid samma tid Leif Eriksson som första europé Amerika, eller Vinland som nordborna kallade det. När eken var en liten yngling utgick i österled Ingvarståget från Svealand, ett vikingatåg vars tragiska slut många runstenar berättar om. Runt om i Norden stod hedendomens tempelbyggnader där man fortfarande offrade till de gamla gudarna.

Rumskullaeken
Foto: maaddin (CC BY-ND)

Otaliga människor har kommit och gått ur tiden sedan Kvilleken för första gången såg dagens ljus. Grovt räknat 45 generationer har sett eken sträcka sig upp mot himmelen. Men ingenting är evigt. Kvilleken är idag döende och tros bara ha år kvar i livet, vilket Vimmerby tidning har rapporterat om. Trädets hälsa har försämrats kraftigt varje år från 2012, även om vissa förhoppningar finns om att trädet kan återhämta sig.

Kvilleken beskrevs första gången 1772 av häradsfogden Magnus Gabriel Craelius i boken Försök till ett landskaps beskrivning. Redan för över 246 år sen var det möjligt att stå inne i trädet, då det användes som redskapsskjul. Craelius skrev:

Wid den ryktbara digerdöden, och inom 150 år efter densamma, synes de största här i orten wäxande ekar först runnit up utur jorden, och finnes wäl ännu några som äro äldre, ibland hwilka en som ännu är färsk och står på Lieutnants bostället Norra Qvills ägor, är märkvärdig, emedan densamma är 22 alnar omkring bålen; hon är nu ihålig; och jag har själf åttonde, stått inuti henne; bönderna på bostället bruka henne anars, som redskaps skjul, att där uti, för wäta förwara årder, harfwar och häckar.

Magnus Gabriel Craelius, Försök till ett landskaps beskrivning

Hitta dit

Kvilleken finns i naturreservatet Kvill några kilometer söder om Norra Kvills nationalpark.

Koordinater

Latitud: 57.7346423

Longitud: 15.628567699999962

Testa Allmogens nyhetsbrev!

Jag vet, jag vet. "Pop-ups" är inte okej. Men just det är poängen: internet är en rörig plats men Allmogen manar till eftertanke. Så varför inte ge det lite tid för reflektion? Varje söndagmorgon kl 06.00 får du ett mail med alla veckans intressanta artiklar från mig, Daniel Sjöberg, direkt till din inbox. Vad säger du?

Du har anmält dig!