Vad gör Allmogens?

En gammal man sitter och lagar nät, Ulvön i Västernorrland. Foto: Viktor Lundgren / Nordiska museet (CC BY-NC-ND)

Med kärlek till våra rötter

Denna verksamhet föddes ur en idé. En idé så simpel, och sedan urminnes tid så naturlig, men som i dessa tider kan framstå som närmast radikal. Det är idén att rötter spelar roll.

Att vår historia, vårt svenska kulturarv, ja själva minnet av våra förfäder och deras strävan inte bara är värt att bevara utan även något att vörda och känna stolthet över.

Vår historia ger oss ovärderlig kunskap och referenspunkter för att navigera och förstå samtiden – och på stadig grund ta klivet in i framtiden. Vi har en rätt till vår historia, och våra förfäder förtjänar en sanningsenlig berättelse om deras liv, deras strävan, deras frihetskamp, deras handlingar, tankar och traditioner. Driven av den övertygelsen arbetar vi för att hålla den svenska allmogens historia levande.

Här väcker vi våra döda till liv igen.

/ Daniel Sjöberg, Allmogens grundare

Det kan icke ofta nog sägas, att vårt folk på det hela taget ännu är mycket lyckligt ställt i jämförelse med andra folk i vår världsdel. Och för att få jämförelser från vårt eget land, så bör vi under tunga dagar som dessa blicka tillbaka och minnas våra fäders tillvaro, våra fäders strävan och problem – vi bör erinra oss hur deras liv gestaltade sig under hårda tider, som liknar vår egen tid. Vår historia är nämligen både en god läromästare och en god styrkekälla – det skall vi snart finna.

Vilhelm Moberg / Författare

Kommentera