Svenska folkets underbara öden?

Allmogens är en handelsbod, ett gräsrotsfinansierat folkbildningsprojekt, och en liten del av en växande folkrörelse där vi tillsammans utforskar våra nordiska rötter och arbetar för att bevara och föra vidare kunskapen om den svenska allmogens historia, kulturarv och ännu högst levande kultur. Allmogens folkbildningsarbete tillägnas våra förfäder som under svåra umbäranden lagt grunden till vårt land.

Vissa saker var faktiskt bättre förr

Bättre förr? Ett påstående som provocerar en del. Ska man tro på den linjära historieutvecklingen lever vi idag i den bästa av världar, och precis allt blir bara bättre och bättre med tidens gång. Det är en bluff.

Plastfärg, asbesthus, cigaretter, hormonstörande plaster, alla har de en gång lyfts fram som det allra senaste och bästa. Vi människor hittar fortfarande på dumheter. Visst förändras de materiella förutsättningarna med tiden, men människans natur är evig. Som det gamla ordspråket lyder, ”De gamla komedierna spelas ännu, fast på ett annat sätt.” Mänsklighetens och civilisationernas utveckling är precis som naturen cyklisk, inte linjär. Tillväxt och tillbakagång, uppgång och fall, födsel och död.

Idag lever vi i en tid av makalöst överflöd. Vår tillvaro är i ett historiskt sammanhang väldigt konstig. Kampen för överlevnad, som har varit oavbruten sedan livet uppenbarade sig på jorden för ett par miljarder år sen, är främmande för oss i 2010-talets Sverige – vi som har blivit reducerade till atomiserade konsumenter utan vare sig ande eller mening.

Rubriken överst på den här sidan anspelar på historikern Carl Grimbergs (1875-1941) stora historieverk som utgavs 1913-1939 med titeln ”Svenska folkets underbara öden”. Sanningen är att livet inte var riktigt så rosenskimrande för våra förfäder. De frös. De gick hungriga. De brottades med stubbe och sten på åkern. De värjde sig mot statligt och adligt förtryck och förmynderi. De arbetade hårdare än någon av oss gör idag, bara för att överleva. Men deras liv var också i många avseenden enklare, mer genuina, mer jordade, mer i balans med naturen, mer i balans med människans natur.

Vår rika historia och vårt kulturarv är inte bara spännande och vackert, det är dessutom en bottenlös källa av kunskap och visdom där man kan hitta både lärdomar och mening. Genom att lära känna vår historia lär vi känna vår samtid och oss själva.

Allmogens handlar om att hitta tillbaka till det genuina, det bestående, det som funkar, det som skänker mening och glädje bortom billigt Kina-skräp och ytlig konsumerism. Här tillåter vi oss att ta det långsiktiga perspektivet och tänka större tankar. Om vår historia. Om vår kultur. Om djupa ämnen som frihet, mening och gemenskap. Om praktiska ämnen som att bygga hållbara hus av traditionella material från naturen, eller tillverka möbler, kläder och verktyg som faktiskt håller. Om mer lättsamma ämnen som traditioner, husmanskost och folkmusik.

Allmogens övertygelse är att det går att dra slutsatser från historien och att vi kan och måste lära av det förflutna. Driven av den övertygelsen arbetar Allmogens för att hålla historien levande. Vår historia är värd att bevara. Vår svenska kultur är värd att värna.

Alla håller nog inte med om att saker var bättre förr. Det är okej. Verkligheten är inte så svart-vit. Jag är villig att möta dem på halva vägen. Det var inte bättre förr, men det är sämre nu. Om det nu finns något slutmål med Allmogens, så skulle det nog vara att förena det bästa av två världar. Att med en fot stadigt förankrad i det förflutna ta steget in i framtiden.

Du är välkommen att ta det steget tillsammans med mig och många andra genom att bli en av Allmogens vänner.

Daniel Sjöberg
Allmogens grundare

 

Det kan icke ofta nog sägas, att vårt folk på det hela taget ännu är mycket lyckligt ställt i jämförelse med andra folk i vår världsdel. Och för att få jämförelser från vårt eget land, så bör vi under tunga dagar som dessa blicka tillbaka och minnas våra fäders tillvaro, våra fäders strävan och problem – vi bör erinra oss hur deras liv gestaltade sig under hårda tider, som liknar vår egen tid. Vår historia är nämligen både en god läromästare och en god styrkekälla – det skall vi snart finna.

Vilhelm Moberg / Författare