With love for our roots

We at Allmogens bär på övertygelsen att vi har mycket att lära av våra förfäder. Vi tror att kunskapen om vår historia, vår kultur, våra rötter, gångna släktens livssyn, praktiska färdigheter och kamp för frihet och rättvisa, är värd att bevara. Det är precis vad Allmogens works to pass on this knowledge to new generations through free and independent public education - finanserad av allmogen and our new production of historical maps and Swedish art.

For your daily dose of Swedish history and heritage on the go, follow Allmogens!

Our ancestors can no longer defend their work.
Can they count on you?

Allmogens preserves and makes available knowledge about the history and cultural heritage of the Swedish Ommogene, free of charge. With your support, we can do more. If you value the life's work, aspirations and memories of previous generations as much as we do at Allmogens, please support our work by shopping in the store or by giving your ongoing support as one of Allmogens Friends. Then you also get a nice discount in the shop. Your support = love.