Handla våra historiska kartor

Surströmmingspremiären är här

Surströmmingspremiär
Foto: Hilding Mickelsson / Hälsinglands museum (CC BY-NC)

Idag är det surströmmingspremiär, som traditionellt äger rum den tredje torsdagen i augusti. Fotot är från 1970 och visar strömmingsinläggning i fiskeläget Mellanfjärden, Jättendals socken, Hälsingland, mellan Sundsvall och Hudiksvall.

Surströmmingstillverkningen har sitt centrum kring Höga kusten, men surströmming tillverkas längs hela Norrlandskusten från Hästskär i Norra Uppland till Kalix i norr, ofta i små familjeföretag i fiskelägen. För er som inte är bekanta med denna norrländska delikatess, så är surströmming alltså strömming som konserverats genom jäsning. Jäsning av livsmedel är en mycket gammal konserveringsmetod som funnits i årtusenden. Den tvättade fisken saltas, läggs i öppna kar och får jäsa genom autolys, det vill säga genom egna enzymer, vilket tillsammans med bakterier frambringar den distinkta ”aromen”. I Charles Emil Hagdahls Kok-Konsten från 1896 står det:
”Surströmming är en gammal anrättning, hvars tillredning naturen sjelf alltid ombesörjt ända från verldens skapelse. Våra första föräldrar vädrade densamma redan utanför paradisets portar, och den var tidigt känd så väl vid alla kjökkenmöddingar och pålhyddor, som hos greker och romare, ty alla visste hvad rutten fisk betydde; men smaken derför var ännu icke så utvecklad som nu – man kände icke då någon haut goût. – Surströmming spisas blott af de invigde – au naturel, utan annan sås än att det vattnas i munnen. Den anses af dem som en läckerhet af utsöktaste slag; men kalasmat blir den ändock aldrig, så vida icke värden föredrar att spisa ensam, eller måhända väljer gäster, som äro utan näsa.”
I Jättendals socken, där fotot är taget, finns i övrigt boplatser från stenåldern och gravrösen från bronsåldern och äldre järnåldern. Från järnåldern finns cirka 230 gravhögar. En runristning finns vid Jättendals kyrka och en skatt med förgyllda praktspännen har hittats. Från medeltiden finns ödekyrkogårdar och dessutom gamla, numera uppgrundade, fiskelägen på öarna.

Prenumerera på YouTube:


Om du uppskattar Allmogens oberoende arbete med att skildra vår fina svenska historia och nordiska kultur så är du välkommen att handla något fint i butiken eller stödja oss med en frivillig gåva. Tack på förhand!

Stöd Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Stöd Allmogens genom att bli medlem
Stöd Allmogens i ditt testamente

Populärt