Arkiv: Daniel Sjöberg

Allmogens husbonde och grundare. Aspirerande småbonde, skogsman och bolåneslav på en liten gård i Ångermanland. Med hjärta för familjen, frihet och frisk luft.