Allmogeslakten på Helgeandsholmen 1463

Kristian I och drottning Dorotea
Kristian I och drottning Dorotea

Den 21 augusti 1463 lät den danske unionskungen kung Kristian I kväsa ett bondeuppror från Upplands bönder på Helgeandsholmen i Stockholm där ett drygt sextiotal bönder ska ha dödats, medan 21 tillfångatogs varav nio avrättades.

Bondeupproret tog fart efter att Kristian I hade avsatt Ärkebiskop Jöns Bengtsson som kungens ställföreträdande den 14 augusti, efter att ärkebiskopen vägrat belägga allmogen med en extra skatt.

Bakgrunden var att den danska unionskungen Kristian i december 1459, efter greve Adolf av Holsteins död, utsågs till greve i Holstein och hertig i Slesvig. Men det var inte gratis. 123 000 gyllen kostade de fina titlarna, motsvarande 30 750 mark silver eller 6 ton silver, och detta skulle betalas av hela unionens allmoge. Alla bönder och landbor i Sverige skulle tvingas att betala 1 mark var.(Larsson, 1997)

Det ökade skatteuttaget i Sverige mötte motstånd. 1463 infördes en extraskatt på 12 öre för varje skattebonde och 6 öre för alla lantbor. När bönderna i Uppland protesterade våldsamt förklarade ärkebiskopen Jöns Bengtsson att skatten var avskaffad. När kung Kristian återvände till Stockholm fängslades ärkebiskopen och fördes till Danmark. Upplandsbönderna förargades över behandlingen av biskopen som tagit deras sida och tågade till Stockholm och slog läger på Norrmalm. Under ledning av marsken Ture Turesson (Bielke) anfölls bönderna den 21 augusti av erfarna trupper vid slaget på Helgeandsholmen.(Larsson, 1997)

Slaget på Helgeandsholmen

I Svenskt biografiskt lexikon (SBL) kan man läsa om marsken Ture Turesson att ”Bönderna blevo övervunna och till stor del efter utkämpad strid hänsynslöst nedslaktade; även sådana, som tagit sin tillflykt till Helgeandskyrkan, blevo, sedan de i förlitande på utlovad pardon givit sina vapen ifrån sig, nedhuggna i själva templet. Ture säges vid detta tillfälle ha varit den skoningslösaste av alla, och hans föga hedrande uppträdande karakteriseras av Sturekrönikan med orden:”

Herr Ture Turesson, en ridder långer, kallas då allmogsens köttmånger.

Helgeandsholmen 1535
Helgeandsholmen 1535, detalj från Vädersoltavlan.

Tryckta källor

Larsson, Lars-Olof (1997). Kalmarunionens tid. s. 292-294. Stockholm: Prisma. ISBN 91-518-4217-3

Hitta dit

Koordinater: Latitud 59.32777829999998 | Longitud 18.06860370000004

Upptäck fler intressanta besöksmål på Historiekartan.

Prenumerera på YouTube:


Om du uppskattar Allmogens oberoende arbete med att skildra vår fina svenska historia och nordiska kultur så är du välkommen att handla något fint i butiken eller stödja oss med en frivillig gåva. Tack på förhand!

Stöd Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Stöd Allmogens genom att bli medlem
Stöd Allmogens i ditt testamente

Populärt