Handla våra historiska kartor

När Leif Eriksson upptäckte Amerika

Leif Eriksson upptäcker Amerika
Leiv Eiriksson oppdager Amerika, måleri av Christian Krohg 1893.

Idag den 9 oktober infaller Leif Eriksson-dagen, en bemärkelsedag som firas varje år i USA till minne av nordbon som upptäckte Amerika 500 år innan Christofer Columbus.

Det sägs att nordbon och norrmannen Erik Röde (Eiríkr rauði Þorvaldsson) gav Grönland sitt skönklingande namn för att det skulle låta trevligare än Island och på så sätt locka folk till Erik Rödes nyupptäckta, obebodda ö. Vad kunde klå ett namn som Grönland? Vad sägs som Vinland.

Det var namnet som Amerika fick efter att Erik Rödes son, Leif Eriksson (Leifr Eiríksson), som första nordbo och europé landsteg i Nordamerika på det som idag är Kanadas östkust. Detta ska ha skett omkring år 1000, och resan till Vinland skildras i Erik Rödes saga och i Grönlänningasagan.

I Erik Rödes saga berättas hur Leif på uppdrag av den norska kungen Olaf Tryggvason gav sig av för att kristna Grönland. På vägen dit drev skeppet ur kurs och efter en tid på havet siktades till slut en främmande kust där de steg i land och fann vinrankor och vildsådda veteåkrar. Han återvände till Grönland och faderns gård Brattalid och berättade om sin upptäckt. Några år senare var nordborna tillbaka med en stor expedition bestående av 3 fartyg och 160 man, under ledning av Torfinn Karlsämne (Thorfinn Karlsefni).

Vinland
Illustration: Finn Bjørklid (CC BY-SA)

Man seglade upp längs västra Grönlands kust till Västerbygden (Vestribyggð), ett av nordbornas tre kända historiska bosättningsområden på Grönland. Därifrån begav man sig västerut där man till slut nådde ett land med stora stenhällar och många fjällrävar. Landet fick namnet Helluland.

Sen begav man sig söderut längs kusten och efter 2 dagar nåddes ett land med stora skogar och många djur. Sydost om landet låg en ö med björnar och den kallade de för Björnön, men landet med skogen kallade de Markland.

De styrde vidare söderut och kom till ett land där kusten var inskuren av fjordar, och steg i land i en fjord som fick namnet Strömsfjorden. Där slog de läger över vintern, och där växte vinrankor och vildsådd vete. Landet fick namnet Vinland. Där mötte de skrälingar som de handlade med, och till slut var tvungna att försvara sig emot. I tre vintrar bodde de vid Strömsfjorden, innan de begav sig hem till Grönland.

Vill du veta mer? Läs Erik Rödes saga och Grönlänningasagan, varav den senare innehåller en något annorlunda version om upptäckten av Amerika.

Det äldsta nedtecknade vittnesbördet om Vinlands upptäckt får vi från Adam av Bremen omkring 1070, då han uppehöll sig hos kung Sven Estridsson i Danmark och skrev sin bok om den bremenska kyrkans historia och de nordiska ländernas geografi, i vilken han uppräknade havets öar norr och väster om Norge och bland dessa Grönland och Vinland.

Leif Eriksson-dagen instiftades efter beslut av kongressen 2009 under Barack Obamas tid, men minnet av Leif Eriksson firades redan på 1930-talet i Wisconsin och Minnesota, två delstater med en stor befolkning med nordiskt ursprung.

Prenumerera på YouTube:


Om du uppskattar Allmogens oberoende arbete med att skildra vår fina svenska historia och nordiska kultur så är du välkommen att handla något fint i butiken eller stödja oss med en frivillig gåva. Tack på förhand!

Stöd Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Stöd Allmogens genom att bli medlem
Stöd Allmogens i ditt testamente

Populärt