Handla våra historiska kartor

Vilhelm Moberg som politiker och bondeanarkist

Vilhelm Moberg som politiker
Vilhelm Moberg, 1958.

”Hederlighet och ärlighet, sund självtillit och strävsamt arbete är grundbultarna för Vilhelm Mobergs liv, dikt och samhällssyn. Eller kortare sammanfattat: att göra rätt för sig.”

Jag snubblade över en intressant ledare om Vilhelm Moberg från 1997 skriven av Svante Nycander, fd chefredaktör på Dagens Nyheter åren 1979–1994:
”Vet man inte mer om en författare än att han skriver om fattiga bönder och vill avskaffa monarkin räknar man honom i Sverige automatiskt som socialist. Och många vet i dag inte mer än så om samhällsdebattören Vilhelm Moberg. Det beror inte bara på att tiden rinner fort. Mobergs politiska idéer var inopportuna, han gick rakt emot de dominerande tänkesätten. Han var modig och självständig, hans budskap var tydligt och lättförståeligt, och han hade en grovkornig polemisk stil som var mycket effektfull. Därför nådde hans stämma ut över landet. Men hans ord fångades inte upp. Från mitten av sjuttiotalet är det som om upprorsmannen Vilhelm Moberg, bondeanarkisten, statens och ämbetsmännens fiende nummer ett, aldrig hade funnits. Bara diktaren fanns kvar. […] Genom alla skiften hade han samma grundhållning, både som diktare och som opinionsbildare: han var för individuell frihet, mot statligt förmyndarskap och alla former av kollektivism.”
Ledaren tycks nyligen ha blivit utrensad från DN. Möjligen fastnade den i värdegrundsfiltret som ideologiskt avvikande, alternativt så har någon praktikant klantat sig. Men artikeln kan än så länge läsas i sin helhet i Googles cache. Bondeanarkismen som omtalas av Svante Nycander, och som jag kommer utforska mer, fångas också upp av Mikael Löwegren i en artikel i Tidningen Kulturen 2011:
Hederlighet och ärlighet, sund självtillit och strävsamt arbete är grundbultarna för Vilhelm Mobergs liv, dikt och samhällssyn. Eller kortare sammanfattat: att göra rätt för sig. Bondeanarkism, tror jag är den på en gång exakta och luddiga beskrivningen av denna livshållning. Moberg reagerar våldsamt mot alla inskränkningar i individens frihet. Hans ideal är den engagerade medborgaren som ”blandar sig i sina egna angelägenheter”.
Även Vilhelm Mobergs egen dotter, Eva Moberg, gav sin syn på faderns politiska åskådning i en SVT-dokumentär om Vilhelm Moberg år 1998:

Det är absurt att tro att han idag skulle ha hört till nyliberalerna eller något i den stilen. Man får tänka på att under hela hans verksamma tid så var överheten socialdemokratisk. Det var socialdemokratiskt styre hela tiden. Överheten blev socialdemokratin och mycket som han skrev riktades mot den på det sättet. Då kan det framstå som om han var mer borgerlig än han var. Om man tänker sig att det hade varit borgerligt styre under den här tiden då hade naturligtvis hans samhällskritik framstått som helt socialistisk. Man får sätta in det i sitt sammanhang. Han tillhörde ju inte något parti eller någon ideologi, det kan man inte säga överhuvudtaget. Han var mer och mer nästan anarkistisk.

Bondeanarkister i alla länder, förena eder!

Prenumerera på YouTube:


Om du uppskattar Allmogens oberoende arbete med att skildra vår fina svenska historia och nordiska kultur så är du välkommen att handla något fint i butiken eller stödja oss med en frivillig gåva. Tack på förhand!

Stöd Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Stöd Allmogens genom att bli medlem
Stöd Allmogens i ditt testamente

Populärt

En tanke om “Vilhelm Moberg som politiker och bondeanarkist

  1. Pingback: Spelar det nån roll att Olle Wästberg träffat Wilhelm Moberg eller mötte Lassie? | Peter Harold – Skrivarens blogg

Kommentarsfältet är stängt.