Winkel onze historische kaarten

Vilhelm Moberg als politicus en boerenanarchist

Vilhelm Moberg als politicus
Vilhelm Moberg, 1958.

“Hederlighet och ärlighet, sund självtillit och strävsamt arbete är grundbultarna för Vilhelm Mobergs liv, dikt och samhällssyn. Eller kortare sammanfattat: att göra rätt för sig.”

Ik stuitte op een interessant hoofdartikel over Vilhelm Moberg uit 1997, geschreven door Svante Nycander, voormalig hoofdredacteur van Dagens Nyheter van 1979-1994:
“Vet man inte mer om en författare än att han skriver om fattiga bönder och vill avskaffa monarkin räknar man honom i Sverige automatiskt som socialist. Och många vet i dag inte mer än så om samhällsdebattören Vilhelm Moberg. Det beror inte bara på att tiden rinner fort. Mobergs politiska idéer var inopportuna, han gick rakt emot de dominerande tänkesätten. Han var modig och självständig, hans budskap var tydligt och lättförståeligt, och han hade en grovkornig polemisk stil som var mycket effektfull. Därför nådde hans stämma ut över landet. Men hans ord fångades inte upp. Från mitten av sjuttiotalet är det som om upprorsmannen Vilhelm Moberg, bondeanarkisten, statens och ämbetsmännens fiende nummer ett, aldrig hade funnits. Bara diktaren fanns kvar. […] Genom alla skiften hade han samma grundhållning, både som diktare och som opinionsbildare: han var för individuell frihet, mot statligt förmyndarskap och alla former av kollektivism.”
Het hoofdartikel schijnt onlangs uit DN te zijn verwijderd. Mogelijk is het in het waardenfilter terechtgekomen als ideologisch afwijkend, of heeft een of andere stagiair het verknoeid. Maar het artikel kan nog steeds in zijn geheel worden gelezen in Google's cache. Het boerenanarchisme dat door Svante Nycander wordt genoemd, en dat ik verder zal onderzoeken, is ook vastgelegd door Mikael Löwegren in en artikel in het tijdschrift Kulturen 2011:
Eerlijkheid en integriteit, gezond zelfvertrouwen en hard werken zijn de hoekstenen van Vilhelm Mobergs leven, zijn poëzie en zijn kijk op de samenleving. Of in het kort: recht doen aan zichzelf. Boerenanarchisme, denk ik, is de tegelijk nauwkeurige en vage beschrijving van deze manier van leven. Moberg reageert heftig tegen elke beperking van de individuele vrijheid. Zijn ideaal is de geëngageerde burger die "zich met zijn eigen zaken bemoeit".
Vilhelm Mobergs eigen dochter, Eva Moberg, gaf ook haar visie op de politieke opvattingen van haar vader in een SVT-documentaire over Vilhelm Moberg in 1998:

Het is absurd te denken dat hij vandaag de dag tot de neoliberalen of iets dergelijks zou behoren. Men moet niet vergeten dat gedurende zijn hele werkzame leven de regering sociaal-democratisch was. Het was de hele tijd een sociaaldemocratisch bewind. De hogere klasse werd sociaal-democratisch en veel van wat hij schreef was in die zin tegen haar gericht. Dan kan het lijken alsof hij bourgeoiser was dan hij was. Als men zich voorstelt dat er in die tijd een bourgeoisregering was geweest, dan zou zijn maatschappijkritiek natuurlijk volledig socialistisch hebben geleken. Je moet het in de juiste context plaatsen. Hij behoorde tot geen enkele partij of ideologie, dat kun je helemaal niet zeggen. Hij werd meer en meer bijna anarchist.

Boerenanarchisten van alle landen, verenigt u!

Abonneer je op YouTube:


Als je het waardeert Allmogens Onafhankelijk werken om onze mooie Zweedse geschiedenis en Noordse cultuur uit te beelden, u bent van harte welkom om iets leuks te kopen in de winkel of ons te steunen met een vrijwillige donatie. Dank u bij voorbaat!

Steun Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Steun Allmogens door sluit u aan bij
Steun Allmogens in uw testament

Populair

Een reactie op “Vilhelm Moberg som politiker och bondeanarkist

  1. Pingback: Maakt het uit of Olle Wästberg Wilhelm Moberg ontmoette of Lassie? | Peter Harold - Skrivarens blogg

Reacties zijn gesloten.