Upptäck fler intressanta besöksmål på Historiekartan

Granbyhällen (U 337)

Granbyhällen U337 runsten
1940: Granbyhällen U337. Foto: Harald Faith-Ell / Riksantikvarieämbetet

Granbyhällens runristning 4 mil norr om Stockholm i Orkesta socken, Uppland, är till ytan störst i landet och täcker cirka tio kvadratmeter av den släta gråstenshällens yta.

Granbyhällens ristning är från 1000-talets mitt, då ristaren Visäte var verksam. Stenhällen är ristad till minne av en far, en mor och några fler personer. Inskriften är med sina nästan 200 runor den näst längsta i Uppland efter U 29.

Granbyhällen
1927: Arkeologer fyller i ristningarna. Foto: Berit Wallenberg / Riksantikvarieämbetet

Översättning av runskriften

Runsvenska: hemik + uk + sialfi + uk + iohan + þeiR + lata hakua + eftR + faþur sin + finuiþ + uk + uarkas × uk × rahnfriþ + uk moþur sina + uk + at + ikikerþi + uk + at + kalf + uk + kiarþar + u- …-at + (h)an ati ’ ein × alt fyrst × þat × uaru × freantr þeia + koþ : hialbi + ant þaira + uiseti + risti × runa þisa

Normaliserad: Hæming[R] ok Sialƒi ok Iohan þœiR lata haggva œƒtiR faður sinn Finnviƒ, ok Vargas(?) ok Ragnƒrið[r], ok moður sina, ok at Ingigœrði ok at Kalf ok Gærƒar o[k) .. . Hann atti æinn alt fyrst. Þat vaRu frœndr þœi[R)a. Guð hialpi and þœiRa. Viseti risti runa[R] þessa[R]

Nusvenska: Häming och Själve och Johan de hugga efter sin fader Finnvid, och Vargas och Ragnfrid, och [efter] sin moder, och efter Ingegärd och efter Kalv och Gärdar och … Han ägde ensam allt först. Det var deras fränder. Gud hjälpe deras ande. Visäte ristade dessa runor.

Fem till sju runor har gått förlorade i en skada nära rundjurets framfot. Uttrycket ”han ägde ensam allt först” kan betyda att gården, som varit fadern Finnvids så kallade odal och ättejord, blivit delad mellan sönerna. Kalv och Ragnfrid nämns också på andra runstenar i Granbytrakten.

Granbyhällen
Foto: Bengt A Lundberg, 1990-03-19, Riksantikvarieämbetet (CC BY)

Granby där runstenshällen ligger bedöms av arkeologer ha varit en vikingatida stormannagård och i byn ska ytterligare fyra runstenar ha stått som numera är flyttade. På platsen har man hittat otaliga fynd från vikingatiden, exempelvis mynt från England och Tyskland, ett skärpspänne och många husgrunder. Totalt tolv runstenar utöver Granbyhällen har hittats i Orkesta socken. Blickar man längre bakåt finns också hela 38 gravfält från järnåldern.

Hitta dit

Koordinater

Latitud: 59.59520215923642

Longitud: 18.09926748275757

Testa Allmogens nyhetsbrev!

Jag vet, jag vet. "Pop-ups" är inte okej. Men just det är poängen: internet är en rörig plats men Allmogen manar till eftertanke. Så varför inte ge det lite tid för reflektion? Varje söndagmorgon kl 06.00 får du ett mail med alla veckans intressanta artiklar från mig, Daniel Sjöberg, direkt till din inbox. Vad säger du?

Du har anmält dig!