Hagadösen

Hagadösen
Foto: Ung man vid Hagadösen år 1906. C. A. Lindvall / Riksantikvarieämbetet

En av Sveriges mest kända gravar från stenåldern, uppförd för omkring 5 500 år sedan på ön Orust i Bohuslän.

Hagadösen är en stenkammargrav från bondestenåldern på gränsen mellan Tegneby och Stala socken på ön Orust i Bohuslän. Förmodlingen byggdes den runt år 3400 före Kristus, det vill säga för ungefär 5500 år sedan.

Den här megalitgraven är en av dom största i sitt slag på västkusten. I närheten finns en till dös, och 250 meter åt väster om Hagadösen finns en stor gånggrift. Idag ligger Hagadösen högt i landskapet, men vid tiden när dösen restes gick strandlinjen kanske bara ett 10-tal meter nedanför dösen.

Hagadösen idag
Hagadösen ur samma vinkel idag

Orust kommun beskriver Hagadösen som ”Ett ståtligt minnesmärke över våra äldsta inbyggares vördnad för sina döda”, och beskriver också den arkeologiska undersökning som gjorts:

Dösen undersöktes 1915 av arkeologen Vilhelm Ekman. I kammarens mitt fann han en omsorgsfullt lagd stenläggning med en rund grop, täckt av en flat sten. Även gropens botten bestod av en flat sten. Under denna fann Ekman ytterligare en grop, utan stenläggning men med en mörk kolartad fyllning.

I Norden utgör bondestenåldern, eller yngre stenåldern, tidsperioden från ca år 4000-1800 f.Kr, dvs. mellan 3800-6000 år sedan. Forskning i arkeologi och mer nutida forskning i genetik vid bland annat Uppsala och Stockholms universitet visar att det var under den här tidsperioden som de skandinaviska folkens förfäder, förfäder som i mångt och mycket delas av svenskar, danskar och norrmän, slog sig ned och började bruka den skandinaviska jorden.

Hitta dit

Hagadösen hittas ungefär 1 km öster om Tegneby kyrka.

Koordinater: Latitud 58.140506352240926 | Longitud 11.611985564231873

Upptäck fler intressanta besöksmål på Historiekartan.

Prenumerera på YouTube:


Om du uppskattar Allmogens oberoende arbete med att skildra vår fina svenska historia och nordiska kultur så är du välkommen att handla något fint i butiken eller stödja oss med en frivillig gåva. Tack på förhand!

Stöd Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Stöd Allmogens genom att bli medlem
Stöd Allmogens i ditt testamente

 

Historiska kartor över Bohuslän

Våra väggkartor är varsamt restaurerade, sekelgamla kartor som trycks på nytt i Ångermanland på matt, åldringsbeständigt premiumpapper av museumkvalitet. 1% av intäkterna går direkt tillbaka till kulturarvet!

Populära platser