Shop our historical maps

No DN, half of all inhabitants of Sigtuna were actually not immigrants - and Swedes exist

Sigtuna
1908: Rune carving (U 308) on a rock at Ekeby, northwest of Skånela church in Sigtuna municipality. The carving says: "Gunne had these runes carved after him, while he lived. Torgöt carved these runes". Photo: Erik Brate / Riksantikvarieämbetet

Allmogen.org launches Historical. and fact-checks two claims spread in major media about Sigtuna's Viking population composition and about the Swedish majority population.

Daily News, Norrländska Socialdemokraten, Aftonbladet, SVT, TT Nyhetsbyrån och flera andra stora medier sprider i helgen en identisk artikel om att hälften av alla invånare i Sigtuna var “invandrare”, och att svenskar inte finns. Detta efter a study who investigated remains in a selection of graves in Sigtuna.

Eftersom DN deltar i “faktagransknings-samarbetet” Actually.se I'm surprised they haven't scrutinised themselves in this case, but in recent years I've noticed that there is actually a need for people to scrutinise the scrutinisers as well.

That's why Allmogen now Historical., fact-checking journalism where Allmogen examines claims in the major media about our Swedish history and Nordic culture.

So who is the reviewer reviewing the reviewers? Well, you readers do. As usual, I'm counting on you to let me know if you happen to find anything wrong with the text.

We'll get started right away:

Claim #1:

Half of the inhabitants of Viking Age Sigtuna were immigrants.

Conclusion: Historical. completely false

Om man läser studien, vilket uppenbarligen ingen på Dagens Nyheter-redaktionen har gjort, kan man läsa att tandbensanalys gjordes på 28 individer som grävts ut – av 800 gravar som hittills grävts ut i Sigtuna. Detta är ett litet urval och enligt studien även ett “kristet urval”.

Sigtuna study

Resultatet visar att ungefär hälften av individerna i studien har sitt ursprung utanför Mälardalen och därför kan anses vara “invandrare”. Det begränsade urvalet når däremot inte upp till en tillförlitlig konfidensgrad och kan ej överföras på alla 800 gravar som har grävts ut, och än mindre på samtliga invånare som levde i Sigtuna under studiens tidsram på 300 år. För att göra en sån överföring av resultatet krävs att man tar med en hefty margin of error, or alternatively to repeat the same test on several hundred individuals.

For example, to be 95% sure that the result is correct (95% confidence level) with a margin of error of ±5% (confidence interval) and for the result to be transferable to all 800 graves excavated, a sample of 260 individuals would be needed, i.e. about 10 times as many individuals as this study analysed.

You can especially not transfer the results to the Mälardalen region in general because cities were extremely rare at this time. Certainly, the population composition in the cities was very different and much more heterogeneous than in the countryside. If I may make a rough estimate, 99% of the people lived outside the cities, scattered in small villages. As late as the 19th century, over 90% of the Swedish common people still lived in the countryside.

Studien gjorde även en full isotop- och genomanalys av 16 av dessa 28 individer. Av dessa var 4 invandrade från övriga Skandinavien och 4 var långväga utbölingar. Här blir mediernas användning av begreppet “invandrare” missvisande i dagens kontext med tanke på studiens snäva geografiska ram, där alla som vuxit upp utanför Mälardalsområdet räknas som “non-local” även om de kom ifrån en annan del av samma nordiska kulturkrets.

Sigtuna study

So where do the immigrants come from according to the study? This is where it gets interesting:

The Sigtuna individuals were widely distributed, with most falling within modern-day variation of Northern Europeans, with the majority of individuals encompassing genomic variation of modern-day individuals from Norway, the North Atlantic Islands, and England. Some samples show stronger tendencies toward modern Eastern, Western, and Central Europeans instead of Northern European populations

Scandinavia, the North Atlantic islands (Faroe Islands, Iceland), England, Eastern Europe. About what you would expect given the well-developed trade networks in the Nordic countries and Europe at the time.

Det råder ingen tvekan om att Sigtuna som maktcentrum för både kyrkan och kungen hade väl utvecklade internationella förbindelser och säkerligen en hel del invandrade invånare både från övriga riket och från mer långväga länder. Allt annat vore konstigt, faktiskt. Men nej, DN, studien säger inte att hälften av Sigtunas invånare var invandrare. Ett korrekt påstående vore att säga “Av det begränsade urval som gjordes i studien hade hälften av de begravda individerna sitt ursprung utanför Mälardalen”.

Claim #2:

The Swede does not exist genetically.

Submitted by: Anders Götherström, Professor of Molecular Archaeology at Stockholm University, to Daily News

Conclusion: Historical. completely false

Påståendet grundar sig i professorns antagande att man med “svensk” menar något som är isolerat ursvenskt, eller som DN skriver: “ATLAS-projektet syftar till att kartlägga genetiken i Nordeuropa – och en stor missuppfattning är att man ska hitta någonting som är isolerat ursvenskt.”

A big misconception? No, it goes without saying that there is no such thing as an isolated Ursula. This part of the world was covered by a kilometre-thick layer of ice for over a hundred thousand years during the last ice age. The ice sheet began to retreat only 12,000 years ago and, believe it or not, no Ursvenian human melted out of the ice sheet. Today's Swedish ethnic group, Sweden's majority population, is the result of 12,000 years of migration.

How the Swedish ethnic group arose can be read about at a light-hearted level in the book The Swedes and their fathers (2016) by Peter Sjölund and Karin Bojs. Swedes, like Norwegians, Finns, Danes and Sami, are a genetically distinct ethnic group that has evolved over hundreds of generations in the Nordic region.

According to Sjölund and Bojs, Swedes are mainly the result of four major migration waves over the past 11,000 years, the last of which occurred during the Bronze Age 3,500 years ago. Since then, immigration to Sweden has been very small, and regional cultures have emerged in the Nordic countries, which over the centuries have increasingly taken the form of a unified Swedish, Norwegian and Danish culture.

Hela 40% av alla etniskt svenska män (och upp emot 26% av samiska män) som lever idag härstammar från samma förfader, som i boken kallas “Ivar”. Hans korrekta namn är I1-M253, den mutation som alla hans manliga efterkommande i rakt nedstigande led bär på – inklusive jag som skriver det här.

“Ivar”, min förfader, bodde i norra delen av det som nu är Tyskland och hans “söner” invandrade till Sverige i början av bronsåldern för 3,500 år sedan – enligt en hypotes i samband med en exploderande bärnstenshandel.

To add to the confusion, and to arouse the anger of local patriotic Scania, the term Swedish has also broadened a lot over the last thousand years, from originally including only the Swedes (mentioned by the Roman Tacitus in 98) to becoming a collective term for all the Nordic tribes incorporated into the Swedish Empire during the often very violent expansion of the Swedish central power's sphere of power.

Idag innefattar begreppet “svensk” götar och gutar, smålänningar och hälsingar, värmlänningar och ångermanlänningar, men även folk som jämtar och skåningar som för ett par sekel sedan hörde till Danmark och Norge (och innan dess var Jämtland ett självständigt rike). Svenskarna är ett folk och många folk i ett, precis som norrmän, danskar, tyskar, med flera.

In the study Investigation of the fine structure of European populations with applications to disease association studies (Heath, Gut, Brennan, McKay, Bencko, Fabianova et al., 2008) examines the population structure by mapping gene sets of 6,000 individuals across Europe.

The result is clear. Swedes exist:

Genetic variation among Europe's ethnic groups, which also corresponds well with geographical distribution. Swedes make up the brown cluster at the top centre. Source: Investigation of the fine structure of Europeanpopulations with applications to disease associationstudies, European Journal of Human Genetics (2008) 16

Looking at more in-depth research of Europe's ethnic groups, we have the study Genome-Wide Analysis of Single Nucleotide Polymorphisms Uncovers Population Structure in Northern Europe (Salmela, Lappalainen, Fransson, Andersen Dahlman-Wright et al., 2008), which examined gene sets in humans in northern Europe and found that the difference between groups was indeed small but still statistically significant, meaning that all groups are closely related but distinct.

genome_wide_analysis

Even the researchers in the study Swedish Population Substructure Revealed by Genome-Wide Single Nucleotide Polymorphism Data (Salmela, Lappalainen, Liu, Sistonen, Andersen et al., 2011) notes that Swedes as a population are clearly genetically different from populations in neighbouring countries. At the same time, a clear gradient was observed within the Swedish population, running from south to north, which they attribute to the isolated location of the North and genetic drift.

swedish-folkgroup

När professor Götherström lägger till att “vi har plockat på oss delar från hela världen” kommer vi lite närmare sanningen. Alla människor bär i grunden på i princip samma gener. Till 99.9% är vi en kopia av personen bredvid oss. Vi delar även 96-99% av vårt DNA med chimpanser, beroende på vilken studie du tittar på. Den sista 0.01% av vårt DNA som skiljer folkgrupper åt kan härledas till evolutionär utveckling genom årtusenden, där geografisk isolation och selektiv reproduktion har lett till att vissa gener har favoriserats och förts vidare.

However, there is no doubt among serious scientists that there are closely related yet genetically distinct groups of people in Europe, including Swedes.

Even legally Norrköping District Court has ruled that the majority population, the Swedes, is a ethnic group som omfattas av hets mot folkgrupp-lagstiftningen, även om de samtidigt konstaterade att svenskar som majoritetsgrupp får tåla mer – exempelvis att bli kallade “vidrig ohyra”.

Analysis:

Two statements - two errors. I would recommend Dagens Nyheter and SVT to use their fact-checkers on Faktiskt.se also for their own articles, to avoid such embarrassments.

Those of you who are content to be presented with pure facts and nothing more can stop reading here. However, may I step out of the role of objective fact-checker and put on my analytical hat and ask myself how “agendasättande” DN och “neutrala” SVT gång på gång kan begå samma blunder med att okritiskt sprida den här typen av sensationella artiklar, så kommer här ett försök:

Möjligtvis beror det på att man låter sin journalistiska objektivitet grumlas av sin vänsterliberala, globalistiska värdegrund och intensiva önskan om ett “öppet” och “tolerant” samhälle. Då är det helt naturligt att man utan granskning släpper igenom tvivelaktiga nyhetsartiklar så länge de “låter bra” och gynnar narrativet att all invandring är av godo för Sverige (minns Sandviken-rapporten och alla andra otaliga artiklar om “invandringens vinster” från de senaste åren), att den typen av abnorma skattesubventionerade nivåer av invandring vi ser idag inte är något nytt, och att Sverige alltid har varit en idyllisk, kosmopolitisk mångkultur.

Unfortunately, there are also in Sweden today forces within the postmodern and neo-Marxist ideological environment på yttersta vänsterkanten som vill delegitimera och demoralisera den svenska majoritetsbefolkningen och beröva oss kunskapen om vår historia och vår kultur för att främja en politisk agenda och, vad annars, för att “bekämpa SD”. En vanlig angreppsmetod är deconstruction, that is to say that you pick apart our history and culture piece by piece and point out that the Christmas tree came from Germany, Santa Claus from Turkey and Donald Duck from the United States, so there is no Swedish Christmas.

They do this by, as Ola Wong has highlighted in several articles in Svenska Dagbladet in recent years, turn Swedish museums into propaganda centres. Also here.

They do this by ideologise cultural heritage and appoint ideologically faithful to managerial positions and Transparency Board.

They do this by, as the head of the agency Ingrid Lomfors at the Forum for Living History gjorde under flyktingkrisen 2015, sprida föreställningar om att det “inte finns någon inhemsk svensk kultur” eftersom allt kom utifrån någon gång i tiden.

Eller, som i den här artikeln om Sigtuna som nu sprids av DN och SVT, påstå att svenskar inte finns eftersom “vi har plockat på oss delar från hela världen”.

This kind of attack on history feels alien to free societies and is more reminiscent of communist dictatorships where old cultural communities and traditions are seen as standing in the way of socialism's quest to create the new man. Remember the cultural revolution in Mao's China with millions dead. By spreading such biased representations of research results, Dagens Nyheter is playing right into the hands of these totalitarian forces.

Archaeology and the knowledge of one's history have had a strong political value throughout history. In the book Norrland's ancient times (1992), Evert Baudou makes the following observation about the development and importance of archaeological research in the context of the end of oppressive communist states and colonial empires in modern times:

In our days we have seen how many states that have just become free are building up an archaeological research. Of course, one wants to be able to claim a political right to freedom for the country by demonstrating an ancient and independent culture. At the same time, such research creates a basis for a deeper community. One finds one's roots and gains an identity, as the saying goes.

In Sweden, we can see a completely opposite development, where some of the country's largest media and state-funded researchers knowingly and unknowingly spread biased and outright false news that contributes to undermining the Swedish majority population's right to its historical and cultural heritage.

This is another example, like “Allah”-skandalen at Uppsala University last year, on how our history is misused for propaganda purposes to normalize and legitimize today's huge tax-subsidized migration movements to Sweden.

This behaviour damages public confidence in both the media and serious research and is thus highly problematic, not to mention highly polarising in an already polarised country.

Allmogen is a religiously and politically independent cultural association that spreads knowledge about our Swedish history and our Nordic common culture. If you appreciate Allmogens's work and want to help us grow, the best way to support us is to becoming a member.

Subscribe to YouTube:


If you appreciate Allmogens independent work to portray our fine Swedish history and Nordic culture, you are welcome to buy something nice in the shop or support us with a voluntary donation. Thank you in advance!

Support Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Support Allmogens by becoming a member
Support Allmogens in your will

Popular

9 thoughts on “Nej DN, hälften av alla invånare i Sigtuna var faktiskt inte invandrare – och svenskar finns

 1. Pingback: DN publishes fake news: half of the inhabitants of Sigtuna were not immigrants | Samhällsnytt

 2. Pingback: radio bubb.la - 28/8 - Theme: Media - radio bubb.la

 3. Adam says:

  You write very well.
  It is interesting, instructive and very well written.
  Bookmarking this page now.

 4. Fia says:

  How does it feel to be celebrated by "Samhällsnytt"? They are often considered, even by people other than leftists, to be quite racist. Wouldn't it be smart to think about your choice of words if you want to appear as the religiously and politically independent association you claim to be?

  • Daniel Sjöberg says:

   Hej Fia, tack för din kommentar! Vilka “ordval” anser du man behöver fundera kring? Det är väldigt många som har hyllat våra faktagranskningar, vilket är mycket roligt så klart. Huruvida vissa av de som hyllar vårt arbete anses “rasistiska” eller ej är naturligtvis inte relevant att ta ställning till för vårt fortsatta arbete med att bedriva objektiv faktagranskning.

 5. Frank Thorén Hall says:

  I too feel bad when they try to take away our heritage. I belong to the original Swedes myself, genetically we have the same ancestor. Why deny us our heritage? Would anyone deny the heritage of the Indians today, for example? Or any other indigenous people?

  Frightening development. Thank you for your work!

 6. EBL says:

  Incredibly interesting and good writing..looking forward to the newsletters to come.
  I'm so tired of being labelled racist because I want to protect the cultural heritage we have. Believe we owe it to future generations to preserve the knowledge of the past.

 7. liba.olsson says:

  Hi Daniel, today I became a member. I was so happy when I discovered Allmogen. What an incredible job you put into all the enlightenment about Swedish culture. Pedagogically, with great knowledge and love for the fatherland you guide us all over the country to different historical places. Your videos are great. You are knowledgeable and very wise. Never mind the discrediting and slander from left wing liberals and others from the 68 left. We need you. Genetically I belong to Slavic people in the East, but have lived here for 50 years. I love Sweden as my second home and support all good forces to preserve Swedish culture. You have my support. Liba

Comments are closed.