Shop our historical maps

Traditional chores of the Swedish ommogens in April

Logging
1950s-1960s: Västergötland, Västra Tunhem, Härstad. Oscar Olsson chopping wood. Photo: Stig Olsson / Vänersborg Museum (CC BY-SA)

"In the second week of April the sun is in the Ox, and the farmer's spring is come." - Vilhelm Moberg

With these words Vilhelm Moberg begins the spring in his book The Year of the Farmer from 1966. In the sign of the Ox it was said to be good to have weddings and wean children, and also to sow and plant. Has the frost crawled out of the ground? Have the fields dried up? Is the earth ripe for the oarworm and the lamb's-quarters? These are all questions that Moberg believes should be answered in the affirmative before spring begins.

The grey, bare, shaggy old earth lies again naked and uncovered before the sun. It does not look much to the world, where it lies at the beginning of spring. It does not seem very profitable to move in its bare and desolate fields.

But the farmer, who owns this land, knows that it will green up and bear again.

Vilhelm Moberg in The Peasant Year (1966)

Here are some of the chores that the Swedish people have done in April over the millennia, Grass Month, right up to the present day.

In the field

When the frost began to subside, it was time to prepare for spring farming. J.L. Saxon writes in From the happy days of self-sufficiency (1933) on the work of a farm in Närke in the 1850s and 1960s, on how the "clearing" around the field, which was renewed every seven years, was first tackled. Later, farmyards and stone walls were repaired or built.

Agriculture in April
1968: "Record-breaking start this year for spring sowing in Tierp", Uppland. Photo: Arbetarbladet / Upplandsmuseet (CC BY-NC-ND)

"As soon as the soil clears, the preparation for sowing should begin", one can read in the second volume of The struggle for freedom of the Swedish Ommogens. The line core will be run once and the lobster cups will be repaired.

In the forest

In the forest, birch twigs are gathered into broomsticks before the birch tree strikes out. The birch saw was also collected for household use. You can read about it:

Fenugreek is collected in the full moon, it cleanses the bladder, kidney, lung, liver and spleen, will also fade stains, if you wash your face with it

Alfred Kämpe in The Freedom Struggles of the Swedish Allmog, volume 2, p 198
Manufacture of birch vests
1982: Production of brooms from birch bark in Edsbyn, Hälsingland. Photo: Hilding Mickelsson / Hälsingland Museum

April is the month of the birch, and the nutrient-rich sap flows from the time the frost leaves the ground until the tree develops its buds. The peoples of Scandinavia have been drinking birch sap for many hundreds of years, probably for millennia. One of the earliest mentions preserved for posterity is by the Swedish cartographer Olaus Magnus who in 1555 briefly described how fresh birch sap was drunk.

Att dricka färsk björksav är ett fint sätt att välkomna våren, men det kan också användas i brödbakning eller till att koka gröt, göra sirap, öl, mjöd, vin eller till och med sprit.Under den senaste hungersnöden i Sverige, 1867, användes björksav mycket i södra Sverige till brödbakning, gröt och som måltidsdryck. Då kallades visst björken för ”fattig mans ko” enligt en källa1. Det torde också ha druckits mycket björksav i norra Sverige där svälten var som värst.Björksav har också som sagt använts till att brygga öl genom att blanda det med malt och jäst. En beskrivning från Småland år 1749 säger att björksav ibland smaksattes med pors (Myrica gale L.).

Vårmarknaden

Den stora vårmarknaden i Örebro hölls i april. ”’Oxagropa’ företedde då en myckenhet djur. Köpare voro också många. I regel var det en kolossal omsättning av djur. Utsäde var ock en stor artikel.”2

Market in Skållared
1935-1955: Kreatursbacken på Skållareds marknad i Västergötland. ”Skållaremarten” var vida känd för kreatursmarknaden. Foto: Kloar-Erik Andersson / Hallands kulturhistoriska museum (CC BY-NC-ND)

Allt spannmål som blivit över brukade man omsätta till pengar, dvs. sälja på marknaden. Men man ville gärna se först att säden på åkrarna artade sig väl.3

På vedbacken

Från Medelpad, Jämtland och Ångermanland berättar boken Norrländskt arbetsliv under 1700-talet samma berättelse från alla socknar. För männen var April vedhuggarmånad. Seden var att all vedhuggning skulle vara färdig före skärtorsdagen. Den som inte var klar fick dåligt rykte i bygden, och dessutom extra arbete eftersom veden sades bli segare att klyva efter denna dag. Då trodde man det berodde på att “trollkäringarna hade haft med det att göra – Ridit till Blåkulla med stockarna.”4

On the firewood hill
1973: Strävsamt par på vedbacken i Sjukarby, Tolfta, Uppland. Bilden publicerades i Arbetarbladet 23 augusti 1973 med följande bildtext: ”Carl-Arvid Gustavsson och Elin Persson är 185 år tillsammans men deras aktiviteteter är det inget fel på. Carl-Arvid sågar ved och Elin virkar spetsar, det har blivit många sträckmeter de senaste åren.”. Foto: Arbetarbladet Tierp / Upplandsmuseet (CC BY-NC-ND)

Idag vet man att det är lättare att klyva ved som är frusen, så i April när vädret blir mildare och veden tinar blir den faktiskt lite segare att klyva.

I hemmet och på gården

När man hade tid över i hemmet band man kvastar av björkriset. Det var också viktigt att taken inspekterades och reparerades så att de stod emot det kommande regnet, och även gärdesgårdarna sågs över.5 För kvinnfolket var den huvudsakliga sysslan i April, precis som i Mars, att väva och spinna från morgon till kväll6. Vävarna lades även till blekning.

Halmtak
1923: Man lägger halmtak i trakterna kring Göteborg. Foto: Tekniska museet

Djuren

Om djurskötseln i April kan man läsa i Svenska allmogens frihetsstrider:

4. Svin och kalvar ’utskäras’. Lammen aktas väl, svinen ringas innan de utsläppas. Tjuren släppes till korna.

5. Handlar om skötseln av dräktiga ston. ’Om så behöves, låter man ock ränsa hästarna i munnen itu nedanet’.

6. Höns, ankor och gäss läggas på ägg. Duvor efterses, emedan de redan ha ungar, ’och ute på marken litet eller intet till föda finna’.

7. Man måste akta på fisklekarna.

Alfred Kämpe i Svenska allmogens frihetsstrider, volym 2, s 198

Jag avslutar med lite visdom från den klassiska Bondepraktikan, 1875 års upplaga:


Så och skär i rättan tid, Bruka Jorden med stor id…


Källor

 1. Uses of tree saps in northern and eastern parts of Europe, s 345
 2. Saxon, J.L., Från självhushållets lyckliga dagar
 3. Kämpe, Alfred, Svenska allmogens frihetsstrider, volym 2, s 198
 4. Saxon, J.L., Från självhushållets lyckliga dagar, s 66
 5. Kämpe, Alfred, Svenska allmogens frihetsstrider, volym 2, s 198
 6. Norrländskt arbetsliv under 1700-talet (1968)

Prenumerera på YouTube:


Om du uppskattar Allmogens oberoende arbete med att skildra vår fina svenska historia och nordiska kultur så är du välkommen att handla något fint i butiken eller stödja oss med en frivillig gåva. Tack på förhand!

Stöd Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Stöd Allmogens genom att bli medlem
Stöd Allmogens i ditt testamente

Popular

2 thoughts on “Svenska allmogens traditionella sysslor i April

 1. Björn Engström says:

  Written for southern Sweden and I think the descriptions are too elementary and too general. I myself am very familiar with all the general tasks and have often done them myself. I have read probably many hundreds of thousands of pages of judgement books and other cultural-historical documents mainly from my areas in north-eastern Dalarna. I guide, educate, give courses, lecture, write articles on various cultural history topics and know our Swedish cultural history. But also quite a lot of research on Finnish, Russian and Baltic cultural history. In addition to cultural history, I research the history of cultivation and use of various plants for different purposes.

  • Daniel Sjöberg says:

   Hi Björn and thanks for your comment! Yes, it is always possible to develop the descriptions. This was an extremely quick overview based on a few sources. Which publication or website do you write articles for? You are always welcome to share your knowledge by publishing your articles here on Allmogen.org, if you wish.

Comments are closed.