Der Freiheitskampf der schwedischen Ommogens II

Der Freiheitskampf der schwedischen Polymaths 2

Andra volymen av ett av de få försöken till skildringar av den svenska allmogens många uppror mot överheten.

E-Book herunterladen:

.pdf

Wenn Sie dieses Buch schätzen und helfen möchten, es mehr Menschen kostenlos zur Verfügung zu stellen, senden Sie bitte eine Spende an 123 223 34 27

Die Freiheitskämpfe des schwedischen Allmogs, von Alfred Kämpe, ist ein seltenes dreibändiges Werk, das Vilhelm Moberg sehr schätzte, und einer der wenigen Versuche, die vielen Aufstände des schwedischen Allmogs gegen die Obrigkeit zu beschreiben.

Den andra volymen av Svenska allmogens frihetsstrider börjar med herremaktens renässans. Bland mycket annat får du läsa om landshunger och folkets förtvivlan. Inhemska militära övergrepp och böndernas opposition. Härjningen av Norrland och resningen på Vikbolandet. Brännvinsbränning och superi. Den stora Daldansen och vapenvägran. Herrehat och bonderesning. Budkavlar och blodbad. Domar och straff. Husbonden och matmodern. Gårdsfogden och tjänstefolket. Torpare och tiggare. Det förhatliga adelsväldet och politiska rättegångar. Tjänstehjon och lönekontroller. Hungersnöd och husbehovsbränning.

Vorwort des Buches

I efterföljande del, den andra i ordningen, fullföljes arbetets plan fram till det gustavianska tidevarvets början, därifrån man kan räkna — naturligtvis med undantag av vissa nedgångsperioder
— allmogens begynnande uppryckning, såväl i socialt som politiskt och intellektuellt hänseende, eftersom konungarna under denna epok för att framgångsrikt kunna bekämpa adeln delvis måste påkräva böndernas understöd och därigenom tvingades att bevilja vissa lättnader. Därför komma ifrågavarande förhållandenoch därmed förknippade omständigheter och strider att belysas inom särskild ram i nästa del.

Vad emellertid föreliggande manuskript beträffar, har vid utarbetandet följts samma principer, som voro rättesnöret för den föregående, redan utgivna första delen — och gäller därför till alla delar, vad som i fjol yttrades i dess förord.

Stockholm i mars 1919.
Der Autor

Abonnieren Sie YouTube:


Wenn Sie schätzen Allmogens unabhängige Arbeit, um unsere schöne schwedische Geschichte und nordische Kultur zu porträtieren, sind Sie herzlich eingeladen, etwas Schönes im Shop zu kaufen oder uns mit einer freiwilligen Spende zu unterstützen. Vielen Dank im Voraus!

Unterstützung Allmogens über Swish: 123 258 97 29
Unterstützung Allmogens von beitreten
Unterstützung Allmogens in Ihrem Testament

Beliebt