De svenske ommogenes kamp for frihed II

De svenske polymathers kamp for frihed 2

Andet bind af et af de få forsøg på at skildre de mange oprør, som det svenske folk gjorde mod myndighederne.

Download e-bog:

.pdf

Hvis du sætter pris på denne bog og gerne vil hjælpe med at gøre den gratis tilgængelig for flere mennesker, så send et bidrag til 123 223 34 27

Alfred Kämpe's Frihedskampe af Alfred Kämpe er et sjældent værk i tre bind, som Vilhelm Moberg satte stor pris på, og et af de få forsøg på at beskrive de svenske allmogers mange oprør mod myndighederne.

Det andet bind af de svenske borgeres frihedskamp begynder med herredømmets renæssance. Du vil bl.a. kunne læse om hungersnød i landet og om befolkningens fortvivlelse. Indenlandske militære angreb og modstand fra bønderne. Ødelæggelsen af Norrland og opstanden på Vikbolandet. Brandy brændende og superi. Den store dans i Dales og afvisningen af at bære våben. Lordhad og bondeforbitrelse. Budkavlar og blodsudgydelser. Domme og straffe. Husbonden og husmoren. Fogeden og tjenestefolkene. Krakkere og tiggere. Den forhadte adel og de politiske retssager. Tjenestemænd og lønkontrol. Hungersnød og husbrande.

Forord til bogen

I den følgende del, den anden i rækkefølgen, er værkets plan fuldendt frem til begyndelsen af den gustavianske æra, hvorfra man kan regne - naturligvis med undtagelse af visse perioder med tilbagegang - med
- begyndelsen på borgernes fremgang, både socialt, politisk og intellektuelt, for for at kunne kæmpe med succes mod adelen måtte kongerne i denne periode kræve en del af bøndernes støtte og var således tvunget til at give visse indrømmelser. Derfor vil de pågældende omstændigheder og kampe blive fremhævet i det næste afsnit.

For så vidt angår dette manuskript, er der imidlertid blevet fulgt de samme principper ved udarbejdelsen af det, som var de ledende principper for det foregående, allerede udgivne første bind - og derfor gælder det, der blev sagt i forordet sidste år, i alle henseender.

Stockholm, marts 1919.
Forfatteren

Abonnér på YouTube:


Hvis du sætter pris på Allmogens uafhængigt arbejde for at skildre vores fine svenske historie og nordiske kultur, er du velkommen til at købe noget lækkert i butikken eller støtte os med en frivillig donation. På forhånd tak!

Støtte Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Støtte Allmogens af tilmeld dig
Støtte Allmogens i dit testamente

Populære