Svenska allmogens frihetsstrider II

Svenska allmogens frihetsstrider 2

Andra volymen av ett av de få försöken till skildringar av den svenska allmogens många uppror mot överheten.

Ladda ner e-bok:

.pdf

Om du uppskattar den här boken och vill bidra till att fler kan tillgängliggöras helt gratis, swisha en slant till 123 223 34 27

Svenska allmogens frihetsstrider av Alfred Kämpe är en sällsynt skrift i tre volymer som Vilhelm Moberg värderade högt, och ett av de få försöken till skildringar av den svenska allmogens många uppror mot överheten.

Den andra volymen av Svenska allmogens frihetsstrider börjar med herremaktens renässans. Bland mycket annat får du läsa om landshunger och folkets förtvivlan. Inhemska militära övergrepp och böndernas opposition. Härjningen av Norrland och resningen på Vikbolandet. Brännvinsbränning och superi. Den stora Daldansen och vapenvägran. Herrehat och bonderesning. Budkavlar och blodbad. Domar och straff. Husbonden och matmodern. Gårdsfogden och tjänstefolket. Torpare och tiggare. Det förhatliga adelsväldet och politiska rättegångar. Tjänstehjon och lönekontroller. Hungersnöd och husbehovsbränning.

Bokens förord

I efterföljande del, den andra i ordningen, fullföljes arbetets plan fram till det gustavianska tidevarvets början, därifrån man kan räkna — naturligtvis med undantag av vissa nedgångsperioder
— allmogens begynnande uppryckning, såväl i socialt som politiskt och intellektuellt hänseende, eftersom konungarna under denna epok för att framgångsrikt kunna bekämpa adeln delvis måste påkräva böndernas understöd och därigenom tvingades att bevilja vissa lättnader. Därför komma ifrågavarande förhållandenoch därmed förknippade omständigheter och strider att belysas inom särskild ram i nästa del.

Vad emellertid föreliggande manuskript beträffar, har vid utarbetandet följts samma principer, som voro rättesnöret för den föregående, redan utgivna första delen — och gäller därför till alla delar, vad som i fjol yttrades i dess förord.

Stockholm i mars 1919.
Författaren

Testa Allmogens nyhetsbrev!

Jag vet, jag vet. "Pop-ups" är inte okej. Men just det är poängen: internet är en rörig plats men Allmogen manar till eftertanke. Så varför inte ge det lite tid för reflektion? Varje söndagmorgon kl 06.00 får du ett mail med alla veckans intressanta artiklar från mig, Daniel Sjöberg, direkt till din inbox. Vad säger du?

Du har anmält dig!