De vrijheidsstrijd van de Zweedse Ommogens II

De vrijheidsstrijd van de Zweedse polymaten 2

Het tweede deel van een van de weinige pogingen om de vele opstanden van het Zweedse gewone volk tegen de autoriteiten in beeld te brengen.

Download e-book:

.pdf

Als u dit boek waardeert en wilt helpen het voor meer mensen gratis beschikbaar te maken, stuur dan een donatie naar 123 223 34 27

The Freedom Struggles of the Swedish Allmog, door Alfred Kämpe, is een zeldzaam driedelig werk dat door Vilhelm Moberg zeer werd gewaardeerd, en een van de weinige pogingen om de vele opstanden van de Zweedse allmog tegen de autoriteiten te beschrijven.

Het tweede deel van de vrijheidsstrijd van de Zweedse burgers begint met de heropleving van de heerlijkheid. U zult onder andere lezen over de honger op het land en de wanhoop van de mensen. Binnenlandse militaire aanvallen en boerenopstand. De verwoesting van Norrland en de opstand op Vikbolandet. Het verbranden van brandy en superi. De Grote Dans van de Dales en de weigering om wapens te dragen. Haat van de Heer en wrok van de boeren. Budkavlar en bloedvergieten. Veroordelingen en straffen. De huishouder en de matrone. De deurwaarder en de bedienden. Krakers en bedelaars. De gehate adel en politieke processen. Bedienden en looncontrole. Hongersnood en brandstapels.

Voorwoord van het boek

In het volgende deel, het tweede in de reeks, wordt het plan van het werk voltooid tot aan het begin van de Gustavische tijdrekening, vanaf welke het kan worden gerekend - met uitzondering, uiteraard, van bepaalde perioden van verval
- het begin van de opkomst van het gewone volk op sociaal, politiek en intellectueel gebied, want om met succes tegen de adel te kunnen strijden, moesten de koningen van dit tijdperk de steun van de boeren gedeeltelijk opeisen en waren zij dus gedwongen bepaalde concessies te doen. Daarom zullen de omstandigheden en de strijd in kwestie in het volgende hoofdstuk worden belicht.

Bij de voorbereiding van dit manuscript zijn echter dezelfde beginselen gevolgd als bij het vorige, reeds gepubliceerde eerste deel - en daarom geldt in alle opzichten wat vorig jaar in het voorwoord is gezegd.

Stockholm, maart 1919.
De auteur

Abonneer je op YouTube:


Als je het waardeert Allmogens Onafhankelijk werken om onze mooie Zweedse geschiedenis en Noordse cultuur uit te beelden, u bent van harte welkom om iets leuks te kopen in de winkel of ons te steunen met een vrijwillige donatie. Dank u bij voorbaat!

Steun Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Steun Allmogens door sluit u aan bij
Steun Allmogens in uw testament

Populair