Author Archiv: Alfred Kämpe

Wohnen: 1877 - 1936

Ort der Geburt: Ringarums socken, Östergötland

Johan Alfred Teodor Kämpe var en svensk författare och tidningsman. Kämpe kom ur enkla villkor. Hans föräldrar var torpare vid godset Fyllingarum. Han började tidigt arbeta vid godset, som vallpojke och hjälpdagsverkare. Han kom då i närkontakt med arbetskonflikter och påverkades på 1890-talet av nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen, som då kom till den östgötska landsbygden.

På 1910-talet ägnade Kämpe mycken tid åt historiska studier. Resultatet blev Svenska allmogens frihetsstrider, från äldsta tider till våra dagar, som utkom i tre band åren 1918-20. I verket försöker Kämpe beskriva historien främst ur den fattiga lantbefolkningens perspektiv. För första gången skildras till exempel de svenska bondeupprorens historia.

Vilhelm Moberg använde Kämpes uppgifter om allmogevapnet morgonstjärnan, när han skrev sin beredskapsroman Rid i natt! (1941). Särskilt i de två senare delarna, om 1700- och 1800-talets historia, var Kämpes insats pionjärens. Allmogens historia var dessförinnan mycket ofullständigt utforskad.

Der Freiheitskampf der schwedischen Ommogens III

Der dritte und letzte Band eines der wenigen Versuche, die schwedische [...]

Der Freiheitskampf der schwedischen Ommogens II

Der zweite Band eines der wenigen Versuche, die vielen [...]

Der Freiheitskampf der schwedischen Ommogens I

Einer der wenigen Versuche, die vielen Aufstände des schwedischen einfachen Volkes gegen die Obrigkeit darzustellen.