Handla våra historiska kartor

Svenska utvandrare och bygget av Great Northern Railway

Great Northern Railway
10 december 1892: Järnvägsarbetare lägger sista rälsen på Great Northern järnvägens huvudbana vid Stevens Pass. Foto: Anders Wilse.

Give me snuff, whiskey and Swedes, and I will build a railroad to hell

Orden ska ha uttalats av James J. Hill (1838 – 1916), en kanadensisk-amerikansk järnvägsbaron som tog över en bankrupt järnväg 1878 och skapade den framgångsrika Great Northern Railway. Järnvägsbolaget trafikerade ursprungligen sträckan Seattle, Washington – St. Paul, Minnesota, en sträcka på cirka 2 700 km. Järnvägsnätet växte, bland annat med en linje till Chicago, och omfattade så småningom över 12 000 km.

Svenskamerikanen Hans Mattson, som själv emigrerade från Skåne till USA 1851, skrev om det här i sin självbiografi Minnen som gavs ut 1891. Han blev bland annat en framgångsrik överste i amerikanska inbördeskriget från 1861 till 1865 och blev 1869 Minnesotas statssekreterare. Så här skriver han om de svenska emigranterna:

Svenskarne äro här ansedda för att vara de bästa af alla emigranter. Det finns bland dem inga anarkister, utan de äro redbara och laglydiga medborgare. De utmärka sig genom flit, sparsamhet och arbetsamhet. De lefva icke öfver sina tillgångar. Förvånansvärdt fort sätta de sig in i amerikanska förhållanden och blifva lättare amerikaniserade än andra nationer. Få af dem hemfalla åt brott eller dåligt lif, de fleste bli jordbrukare och fabriksarbetare, men de påträffas äfven inom alla andra yrken, och öfverallt åtnjuta de amerikanarnes aktning och förtroende. De intressera sig mycket för uppfostringsväsendet och religionen, hvarom vittna de många kyrkor och skolor, de här byggt. Och hvad här säges om svenskarne gäller äfven om norrmän och danskar.

Han skriver också i boken om sin tid i Indien, och med en sarkastisk ton beskriver han den sociala högfärdigheten vid återbesök i sitt gamla hemland Sverige. Rekommenderas för den som vill ha en direkt inblick i en svenskamerikans liv. De svenska utvandrarnas incitament var tydliga. De reste till Amerika för att skapa sig ett bättre liv. De visste att, till skillnad från i deras hemland Sverige, så lönade sig hårt arbete i Amerika. Med både högre löner och lägre skatter kunde många för första gången i sina liv spara undan pengar och köpa sig ett hem, och till och med skicka tillbaka pengar till släktingar i hemlandet.

Snus, whiskey och en stark vilja att skapa sig ett bättre liv på frihetens grund, på den tiden var ”arbetslinjen” inte mer komplicerad än så.

“Då den svenske torparen, drängen eller pigan, som där hemma gått tryckta under fattigdomen och utan hopp för framtiden, komma hit, vakna i deras hjärtan mod och hopp. Den förr skygga blicken blir stolt och djärf och de våga nu se folk i synen.” – Hans Mattson, Minnen

Prenumerera på YouTube:


Om du uppskattar Allmogens oberoende arbete med att skildra vår fina svenska historia och nordiska kultur så är du välkommen att handla något fint i butiken eller stödja oss med en frivillig gåva. Tack på förhand!

Stöd Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Stöd Allmogens genom att bli medlem
Stöd Allmogens i ditt testamente

Populärt