The Swedish farmer and his homestead

A contribution to the history of the Swedish Ommogens

Download e-book:

.pdf

If you appreciate this book and would like to help make it available to more people for free, please send a donation to 123 223 34 27

This work by J. M. Bergman deals with the history of the Swedish Ommogene and is one of the sources for Alfred Kämpe's The struggle for freedom of the Swedish Ommogens. 1856 gavs första upplagan av boken ut och ansågs vara “oppositionellt färgad” eftersom den gick emot den rådande historieskrivningen som bara gav utrymme åt kungarna, adeln och krigen.

The rare book was scanned by the Royal Library in Stockholm on behalf of Projekt Moberg, and the scanned material was then processed by Projekt Moberg into this e-book. The old font makes the book difficult to read, but it is possible for the motivated.

“Då man läser berömda arbeten i vår Svenska historia, inser man snart till sin förundran huru författaren sysselsatt sig hufwudsakligen med konungar, hof, krig, adel och prester, och endast i förbigående omtalat Allmogen, hwilken, ehuru grunden för samhället, tyckes wara bestämd att förtryckas och glömmas, men ur hwilken lag de övriga rekryteras och som slutligen står kvar när den andra urartat och försvunnit” – J. M. Bergman

Subscribe to YouTube:


If you appreciate Allmogens independent work to portray our fine Swedish history and Nordic culture, you are welcome to buy something nice in the shop or support us with a voluntary donation. Thank you in advance!

Support Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Support Allmogens by becoming a member
Support Allmogens in your will

Popular