Den svenske landmand og hans gård

Ett bidrag till svenska allmogens historia

Download e-bog:

.pdf

Hvis du sætter pris på denne bog og gerne vil hjælpe med at gøre den gratis tilgængelig for flere mennesker, så send et bidrag til 123 223 34 27

Detta verk av J. M. Bergman behandlar den svenska allmogens historia och är bland annat en av källorna till Alfred Kämpes De svenske ommogenes kamp for frihed. 1856 gavs första upplagan av boken ut och ansågs vara ”oppositionellt färgad” eftersom den gick emot den rådande historieskrivningen som bara gav utrymme åt kungarna, adeln och krigen.

Den sällsynta boken skannades in av Kungliga Biblioteket i Stockholm på uppdrag av Projekt Moberg, och det inskannade materialet bearbetades sen av Projekt Moberg till den här e-boken. Det gamla typsnittet gör boken svårläst, men det går för den motiverade.

”Då man läser berömda arbeten i vår Svenska historia, inser man snart till sin förundran huru författaren sysselsatt sig hufwudsakligen med konungar, hof, krig, adel och prester, och endast i förbigående omtalat Allmogen, hwilken, ehuru grunden för samhället, tyckes wara bestämd att förtryckas och glömmas, men ur hwilken lag de övriga rekryteras och som slutligen står kvar när den andra urartat och försvunnit” – J. M. Bergman

Abonnér på YouTube:


Hvis du sætter pris på Allmogens uafhængigt arbejde for at skildre vores fine svenske historie og nordiske kultur, er du velkommen til at købe noget lækkert i butikken eller støtte os med en frivillig donation. På forhånd tak!

Støtte Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Støtte Allmogens af tilmeld dig
Støtte Allmogens i dit testamente

Populære