Forfatter Arkiver: Johan Magnus Bergman

Levnad: 1792 - 1867

Födelseort: Färgelanda församling, Älvsborgs län

J. M. Bergman var en svensk läkare och topografisk författare. Bergman blev 1811 student i Lund, 1816 medicine licentiat, 1817 bataljonsläkare vid Värmlands regemente, 1819 medicine doktor, samma år provinsialmedikus i Falu distrikt av Stora Kopparbergs län och var 1820–48 stadsläkare i Falun.

Bergman kom under sin verksamhet in på topografiska studier, vilket ledde till att han författade den 1822 utgivna Beskrifning om Dalarne och Stora Kopparbergs län. Vidare utgav han Dalarnes historia (1841), Om dalkarlarnes seder och lefnadssätt (1856) och redigerade Tidning för Fahlu län och stad 1839-41. Han var även en framgångsrik industriidkare.

Den svenske landmand og hans gård

Ett bidrag till svenska allmogens historia