Svenska bonden och hans hemman

Ett bidrag till svenska allmogens historia

Ladda ner e-bok:

.pdf

Om du uppskattar den här boken och vill bidra till att fler kan tillgängliggöras helt gratis, swisha en slant till 123 223 34 27

Detta verk av J. M. Bergman behandlar den svenska allmogens historia och är bland annat en av källorna till Alfred Kämpes Svenska allmogens frihetsstrider. 1856 gavs första upplagan av boken ut och ansågs vara ”oppositionellt färgad” eftersom den gick emot den rådande historieskrivningen som bara gav utrymme åt kungarna, adeln och krigen.

Den sällsynta boken skannades in av Kungliga Biblioteket i Stockholm på uppdrag av Projekt Moberg, och det inskannade materialet bearbetades sen av Projekt Moberg till den här e-boken. Det gamla typsnittet gör boken svårläst, men det går för den motiverade.

”Då man läser berömda arbeten i vår Svenska historia, inser man snart till sin förundran huru författaren sysselsatt sig hufwudsakligen med konungar, hof, krig, adel och prester, och endast i förbigående omtalat Allmogen, hwilken, ehuru grunden för samhället, tyckes wara bestämd att förtryckas och glömmas, men ur hwilken lag de övriga rekryteras och som slutligen står kvar när den andra urartat och försvunnit” – J. M. Bergman

Prenumerera på YouTube:


Om du uppskattar Allmogens oberoende arbete med att skildra vår fina svenska historia och nordiska kultur så är du välkommen att handla något fint i butiken eller stödja oss med en frivillig gåva. Tack på förhand!

Stöd Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Stöd Allmogens genom att bli medlem
Stöd Allmogens i ditt testamente

Populärt