De Zweedse boer en zijn hofstede

Een bijdrage tot de geschiedenis van de Zweedse Ommogens

Download e-book:

.pdf

Als u dit boek waardeert en wilt helpen het voor meer mensen gratis beschikbaar te maken, stuur dan een donatie naar 123 223 34 27

Dit werk van J. M. Bergman gaat over de geschiedenis van de Zweedse Ommogene en is een van de bronnen voor Alfred Kämpe's De vrijheidsstrijd van de Zweedse Ommogens. 1856 gavs första upplagan av boken ut och ansågs vara “oppositionellt färgad” eftersom den gick emot den rådande historieskrivningen som bara gav utrymme åt kungarna, adeln och krigen.

Het zeldzame boek werd gescand door de Koninklijke Bibliotheek in Stockholm in opdracht van Projekt Moberg, en het gescande materiaal werd vervolgens door Projekt Moberg verwerkt tot dit e-book. Het oude lettertype maakt het boek moeilijk leesbaar, maar gemotiveerd is het wel mogelijk.

“Då man läser berömda arbeten i vår Svenska historia, inser man snart till sin förundran huru författaren sysselsatt sig hufwudsakligen med konungar, hof, krig, adel och prester, och endast i förbigående omtalat Allmogen, hwilken, ehuru grunden för samhället, tyckes wara bestämd att förtryckas och glömmas, men ur hwilken lag de övriga rekryteras och som slutligen står kvar när den andra urartat och försvunnit” – J. M. Bergman

Abonneer je op YouTube:


Als je het waardeert Allmogens Onafhankelijk werken om onze mooie Zweedse geschiedenis en Noordse cultuur uit te beelden, u bent van harte welkom om iets leuks te kopen in de winkel of ons te steunen met een vrijwillige donatie. Dank u bij voorbaat!

Steun Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Steun Allmogens door sluit u aan bij
Steun Allmogens in uw testament

Populair