De Zweedse boer en zijn hofstede

Een bijdrage tot de geschiedenis van de Zweedse Ommogens

Download e-book:

.pdf

Als u dit boek waardeert en wilt helpen het voor meer mensen gratis beschikbaar te maken, stuur dan een donatie naar 123 223 34 27

Dit werk van J. M. Bergman gaat over de geschiedenis van de Zweedse Ommogene en is een van de bronnen voor Alfred Kämpe's De vrijheidsstrijd van de Zweedse OmmogensIn 1856 verscheen de eerste druk van het boek, dat als "oppositioneel" werd beschouwd omdat het inging tegen de heersende geschiedschrijving, waarin alleen plaats was voor koningen, adel en oorlogen.

Het zeldzame boek werd gescand door de Koninklijke Bibliotheek in Stockholm in opdracht van Projekt Moberg, en het gescande materiaal werd vervolgens door Projekt Moberg verwerkt tot dit e-book. Het oude lettertype maakt het boek moeilijk leesbaar, maar gemotiveerd is het wel mogelijk.

"Wanneer men beroemde werken uit onze Zweedse geschiedenis leest, beseft men weldra tot zijn verbazing hoe de auteur zich voornamelijk heeft beziggehouden met koningen, hof, oorlog, adel en priesters, en slechts terloops de Allmogen heeft vermeld, die, hoewel de grondslag van de maatschappij, voorbestemd schijnt om te worden onderdrukt en vergeten, maar uit welke wet de anderen worden gerekruteerd en die tenslotte overblijft wanneer de andere is ontaard en verdwenen" - J. M. Bergman

Abonneer je op YouTube:


Als je het waardeert Allmogens Onafhankelijk werken om onze mooie Zweedse geschiedenis en Noordse cultuur uit te beelden, u bent van harte welkom om iets leuks te kopen in de winkel of ons te steunen met een vrijwillige donatie. Dank u bij voorbaat!

Steun Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Steun Allmogens door sluit u aan bij
Steun Allmogens in uw testament

Populair