Handla våra historiska kartor

Vilhelm Moberg om vår historia som en styrkekälla

Svensk historia
1937: Kaffepaus i höbärgningen i Ockelbo, Gästrlkland. Foto: Lars Lindberg / Länsmuseet Gävleborg

Det sägs att vinnaren skriver historien. Men det stämmer också att historien kan göra vinnaren. ”Den som kontrollerar det förflutna kontrollerar framtiden. Den som kontrollerar nutiden, kontrollerar det förflutna.”, som George Orwell skriver i sin dystopiska framtidsroman 1984.

För Vilhelm Moberg var vår historia mer än underhållning och kuriosa. Det var mer än spännande sagor och en ändlös ström av namn, händelser och datum. För Vilhelm Moberg var vår historia blodigt allvar.

Vår historia är enligt Moberg både en god läromästare och en god styrkekälla, något vi bör blicka tillbaka på under tunga dagar ”och minnas våra fäders tillvaro, våra fäders strävan och problem”, som han sa i ett tal vid en försvarslånefest i Karlstad 15 mars 1942 under brinnande världskrig.

Det kan icke ofta nog sägas, att vårt folk på det hela taget ännu är mycket lyckligt ställt i jämförelse med andra folk i vår världsdel. Och för att få jämförelser från vårt eget land, så bör vi under tunga dagar som dessa blicka tillbaka och minnas våra fäders tillvaro, våra fäders strävan och problem – vi bör erinra oss hur deras liv gestaltade sig under hårda tider, som liknar vår egen tid. Vår historia är nämligen både en god läromäster och en god styrkekälla – det skall vi snart finna.

Om vi sätter oss in i våra fäders liv, så finner vi, att de har fått göra oändligt mycket större offer för landet än vad vi nu levande svenskar ännu har behövt göra. Vi finner då, att vårt folk under sin historia många gånger varit hårt beträngt och befunnit sig i stor nöd. Det har många gånger varit hotat till livet. Men det har överlevt – det har alltid förmått rädda sin fritid och sin framtid. Detta faktum kan nu åt oss, deras efterkommande, skänka en fast förtröstan, det kan ge oss ny styrka att uthärda.

Vilhelm Moberg, Karlstad, 15 mars 1942.

I ett tal på svenska flaggans dag i Gävle 6 juni 1944, går Moberg in på vikten av att besitta en sann kunskap om sin historia, och inte låta sig luras av den falska bilden att vår frihet och det svenska fredstillståndet är något givet från ovan, något som kan tas för givet för alla tider.

Vilhelm Moberg som politiker
Vilhelm Moberg, 1958.

Och historien kan för ett folk vara en kraftens källa, som det söker sig till under svåra tider, när skyarna över landet svartnar. Och en sann kunskap om vårt folks historia kan vara en kraftkälla – dock i en någon annan mening än den som stundom förfäktas. Det har talats om den svenska rättens och frihetens värden som om vårt folk ägt dem ograverade under alla tider, som om de varit en gång för alla givna såsom en gudomlig nåd från ovan, en nåd som icke lyst över något annat folk än det svenska. Det är den bilden, som är falsk, det vet var och en, som besitter djupare kunskaper i vår historia än den som förmedlas av officiella läroböcker. Sanningen är, att dessa svenska värden är erövrade och försvarade under seg och bitter kamp genom seklerna, under kamp mot kunglig envåldsmakt, under kamp mot tryckande herremakt. Våra fäder har sannerligen ingenting fått för intet, varken landet eller den frihet de åtnjutit i landet. Men de segrade i sin kamp – och är inte detta faktum desto mer styrkande och eggande i denna tid?

Vilhelm Moberg, Gävle, 6 juni 1944.

En sann kunskap om sin historia kan vara en kraftkälla. Vilket också förklarar varför man inom vissa ideologiska miljöer på den yttersta vänsterkanten, miljöer som sedan 1968 i allt högre grad har dominerat svensk akademi, media och kultursektor, länge strävat efter att beröva oss svenskar på vår historia och förneka oss vår kultur och identitet. ”Det finns ingen svensk kultur”, ”Det finns inget ’svenskt’ eller ’svenskar'”, ”Vi är alla invandrare”, ja ni vet hur det har brukat låta.

Men idag har jag goda nyheter. Det är busenkelt att vaccinera sig och sina barn mot dylik kommunistpropaganda (för vi vet ju vad Moberg tyckte om kommunister). Det räcker att öppna en bra historiebok, förslagsvis utgiven innan 1968, för att bli immun mot såna självutplånande föreställningar. Det är nämligen på så vis att subversiv propaganda av den naturen bärs upp uteslutande av vår egen likgiltighet inför vår historia.

Så läs en bok. Bilda dig. Varför inte börja med Vilhelm Mobergs Min svenska historia, eller någon av alla böckerna på den här listan! Lär dig om de två berättelserna om Sverige. Känn dig själv, som grundaren till Nordiska museet och Skansen Artur Hazelius valde till sitt motto. För historien är en god läromästare, en vägvisare, en kompass – ett budskap som Moberg förmedlar genom att inleda sitt historieverk Min svenska historia med följande citat:

Varje sann historia måste genom sin mänskliga och levande framställningskonst få oss att komma ihåg, att det förflutna en gång var lika verkligt som det nuvarande och lika osäkert som det kommande. I ljuset av vad människorna en gång har varit kan man se vad man själv är och dunkelt urskilja vad man borde vara.

G. M. Trevelyan i Clio, 1955

Du är en historisk varelse, en kulturell varelse, en produkt av samtliga generationer som levt innan dig. Vad ser man då när man blickar tillbaka på de släkten som levt innan oss? Vad säger de, våra förfäder, när de ser oss idag? Kanske säger de som de alltid har sagt från släkte till släkte, vilket kan sammanfattas i kulturskatten som är våra svenska ordspråk.

Det sker intet nytt under solen.

Man skall vänta det bästa, men tänka på det värsta.

Frihet gäller mer än silfver och guld.

Af ljudet kännes malmen, af talet pröfvas mannen.

Fagra ord mätta inte magen.

Den som gör sig sjelf till får, blifver af vargar uppäten.

Det är försent att lägga locket på brunnen, när barnet har drunknat.

Det är lättare att rifva ned, än bygga opp.

Bättre taga varning af ord, än af hugg.

Den som ej ser upp med ögonen, får se upp med pungen.

Den som tiger, han samtycker.

Bättre lida för sanning, än taga lön för lögn.

Gör rätt och räds för ingen.

Våra förfäder må inte ha stött på politiker av kalibern som styr och ställer över oss idag, men de överlevde däremot vargavintrar, pest, missväxt, svält, förtryck, otaliga krig och mer lidande än vi någonsin kan föreställa oss. Genom seg och bitter kamp erövrade de, försvarade och återerövrade sina friheter, sin fred.

Och vet ni vad?

Nu är det vår kamp.

Prenumerera på YouTube:


Om du uppskattar Allmogens oberoende arbete med att skildra vår fina svenska historia och nordiska kultur så är du välkommen att handla något fint i butiken eller stödja oss med en frivillig gåva. Tack på förhand!

Stöd Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Stöd Allmogens genom att bli medlem
Stöd Allmogens i ditt testamente

Populärt

En tanke om “Vilhelm Moberg om vår historia som en styrkekälla

Kommentarsfältet är stängt.