Handla våra historiska kartor

Gustav Vasa och Vasaloppet ”I fäders spår”

Gustav Vasa och Nils Dacke

Dela på FacebookDela på WhatsAppDela på TelegramDela på X (Twitter)Just nu går Vasaloppet till minne av Gustav Vasas flykt mot Norge 1521. Han drev Kristian Tyrann och danskarna ur landet och firas varje år den 6 juni som vår svenska landsfader. Det är först på senare år som jag lärt mig att det under Gustav […]

Just nu går Vasaloppet till minne av Gustav Vasas flykt mot Norge 1521. Han drev Kristian Tyrann och danskarna ur landet och firas varje år den 6 juni som vår svenska landsfader. Det är först på senare år som jag lärt mig att det under Gustav Vasas tid fanns mången bonde som ansåg att den svenske regenten var en tyrann och förtryckare av vanligt, hederligt folk. Så låt oss också minnas regimen Gustav Vasas utarmning av allmogen med dess fogdevälde, kyrkplundringar och religiösa och ekonomiska förtryck. Bara Smålands kyrkor plundrades på 370 kg silver((Larsson, Lars-Olof, Gustav Vasa – landsfader eller tyrann, 2002; s 226-227.)), värt över 1.5 miljoner kronor i dagens pengar. Det låter kanske inte så mycket, men Sverige var ett mycket fattigt land och 370 kg var ca 85% av allt det silver som församlingarna hade samlat ihop under flera generationer. Det var inte bara silvret som konfiskerades utan även helgonbilder, reliker, kyrkklockor, krucifix, med mera. När kungen beslutade att den största kyrkklockan i varje kyrka skulle beslagtas och smältas ner, nådde protesterna nya höjder. Gustav Vasa förbjöd också gränshandeln till Danmark. Värend, ett av de många “små land” i Småland, var beroende av export av oxar och hästar till Blekinge som då tillhörde Danmark. Dödsstraff gällde för den bonde som drev en oxe eller häst över gränsen, vilket satte många bönder i ekonomisk kris. Bönderna levde också under det ständiga hotet från fogdar att bli skickade på en ”Dalaresa”, det vill säga de hotades med att få samma grymma behandling som dalkarlarna fick vid Tuna ting och Kopparberget. För att göra en lång historia kort så fick bonden Nils Dacke nog och drog igång Smålands största bondeuppror genom tiderna. Jag säger ”Smålands” uppror och inte ”Sveriges” för smålänningarna såg sig själva som självständiga ifrån den svenska centralmakten i Stockholm. Vilhelm Moberg skrev i ’Min svenska historia’:
”En enda missnöjd och förbittrad man gör ingen revolution, inte heller 10 och 30. Vid överfallet på fogdegården Voxtorp ledde NIls Dacke en liten skara på 30 man. Endast någon vecka senare anförde han 1000. Då hade han dragit in i Värend och höll ting vid Inglinge hög, tingsstället där folklandets allmoge samlats sedan urminnes tider. Efter ytterligare ett par veckor fortsatte han till Värends huvudstad Växjö, och då följdes han av 3 000 man.”((Moberg, Vilhelm, ”Min svenska historia berättad för folket. Andra delen.”, s 346-347.))
Vasaloppets motto är ”I fäders spår – för framtids segrar”. Det är ett fint motto, men det gäller förstås att välja sina fäder med omsorg.

Prenumerera på YouTube:


Om du uppskattar Allmogens oberoende arbete med att skildra vår fina svenska historia och nordiska kultur så är du välkommen att handla något fint i butiken eller stödja oss med en frivillig gåva. Tack på förhand!

Stöd Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Stöd Allmogens genom att bli medlem
Stöd Allmogens i ditt testamente

Populärt