Upptäck fler intressanta besöksmål på Historiekartan

Bron över Kalmarsund

Sekiels sten
Jättinnan Sekiel träffas av blixten i Persnäs. Illustration av V. Andrén ur Svenska folksägner (1882)

En sägen ur Herman Hofbergs Svenska folksägner från 1882 om två jättinnor och ett brobygge mellan Småland och Öland.

Norr om Byn Wi i Källa socken ligger en större sten, kallad Sekiels sten efter en jättinna Sekiel, som skall hafva bott på Borgehaga i Högo socken.

Samma jättinna hade en syster, som var gift med en jätte Skägge och bodde i Ryssby socken på Smålands-sidan. För att oftare kunna träffas kommo jättesystrarna öfverens om att bygga en stenbro öfver Kalmarsund, den ena från Ryssby strand och den andra från Öland.

Jättesan från Småland begynte först sitt arbete. Hvar dag kom hon med stora fång sten och fylde i sjön, så att hon till slut hade färdigt brons landfäste, det s. k. Skägganäs, som sträcker sig en qvarts mil ut i hafvet. Jätteqvinnan på Öland skulle också börja bygga, men när hon kom med första stenfånget i sitt förkläde, blef hon skjuten af en dräng genom lifvet med en skäckta. Öfverväldigad af plågor satte hon sig att hvila på föromnämnda Sekiels sten, som har en grund fördjupning i toppen, hvilken fördjupning lärer vara ett minne efter denna hvila.

När hon repat sig, begynte hon på nytt sin vandring, men kom ej längre än till Persnäs, när åskan började gå och blixten slog ihjäl henne. I detsamma hon föll, släppte hon stenarna ur förklädet, och de ligga der än i dag i de stora kumlen på Persnäs backar.

Testa Allmogens nyhetsbrev!

Testa Allmogens nyhetsbrev!

Jag vet, jag vet. "Pop-ups" är inte okej. Men just det är poängen: internet är en rörig plats men vi på Allmogens manar till eftertanke. Så varför inte ge det lite tid för reflektion? Varje söndagmorgon får du ett mail med alla veckans intressanta artiklar från mig, Daniel Sjöberg, direkt till din inbox. Vad säger du?

Medgivande: Det är helt okej att Allmogens kontaktar mig via email med spännande nyheter, uppdateringar och erbjudanden.

Du har anmält dig!