Handla våra historiska kartor

Klågerupsmassakern – ett skånskt blodbad 15 juni 1811

Klågerupsmassakern
Minnessten för massakern som restes 1991 på platsen där de mördade bönderna begravdes. Monumentet hittas nära Flängevadsvägen och enklast nås via gång- och cykelvägen som passerar ett 20-tal meter från platsen. Fornminnet kallas Döängen och är utmärkt på en del kartor. Foto: Jorchr

Hört talas om den gången då svensk militär mördade 30 skånska bönder? Här är historien om Klågerupsmassakern som inträffade en junidag 1811.

Klågerupsmassakern, också kallat Klågerupskravallerna, utspelade sig den 15 juni 1811 på Klågerups sätesgård. Hundratals skånska bönder med liar, hötjugor och påkar stod mot svensk militär med gevär, sablar och kanoner.

”De sköt till måls på dem och nedhögg dem för blott tidsfördriv”, skriver ett vittne om knektarnas framfart. Efter massakern dömdes ett stort antal bönder till långa fängelsestraff och två dömdes till döden och avrättades.

Bakgrunden till det skånska blodbadet var att svenska staten bara två år tidigare förlorat kriget mot Ryssland och då tappat halva landet, dvs. Finland. Statsmakten med kronprins Bernadotte i spetsen skulle nu genom lottning skriva ut fler soldater ur allmogen för att täcka upp alla förlorade liv i senaste kriget.

Napoleonkrigen pågick ute i Europa och genom att ingripa i ännu ett krig hade svenska staten en förhoppning om att vara med när det framtida Europas nya gränser skulle ritas upp, och på så sätt vinna tillbaka mark – och ära.

Både i Sverige och i Skåne uppstod oroligheter bland allmogen. Skånsk allmoge ville inte se ännu fler av sina makar, bröder och söner skickas i döden i främmande länder, och samlades därför på Klågerups sätesgård den 15 juni för att värja sin rätt.

Vill du läsa mer om Klågerupsmassakern kan du ladda ner den här utförliga artikeln av Sven Rosborn.

Prenumerera på YouTube:


Om du uppskattar Allmogens oberoende arbete med att skildra vår fina svenska historia och nordiska kultur så är du välkommen att handla något fint i butiken eller stödja oss med en frivillig gåva. Tack på förhand!

Stöd Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Stöd Allmogens genom att bli medlem
Stöd Allmogens i ditt testamente

Populärt