Shop our historical maps

To the fathers

Father's Day
1941: Man and boy with the so-called ideal spade (harrow). Photo: Gunnar Lundh / Nordic Museum (CC BY-NC-ND)

“Få som far, ingen som mor.” – Gammalt svenskt ordspråk

Today, on Father's Day, an extra thought is given to all fathers in the country, not least my own. Fathers are rarely perfect, but if I know other fathers as I know myself, they toil - day in and day out - primarily to secure their family's present and their children's future.

Fäder har i alla tider knegat på inte främst för sin egen överlevnad, utan för sina barns. Fäderna har slitit ut sina kroppar på fälten, i skogarna, i gruvorna och på haven. De har också i miljontal offrat sina liv på historiens slagfält för att säkra sina barns oförbrukade livsmöjligheter, och de utbytte därmed “ett lägre värde emot ett högre” som Vilhelm Moberg skrev i Resisting evil.

The fact that fathers are not perfect is also something that Vilhelm Moberg touched on in My Swedish history. This is very much true of our ancestors too:

“Sanningen om fäderna är den, att de i gemen ingalunda lydde tio Guds bud och levde tadellöst inför Herran. Men de ägde vissa begrepp om heder och ära, om redlighet och ärlighet, som icke fick antastas eller under några förhållanden uppmjuka, och på detta område är samtiden dem klart underlägsen. Deras värdesättning av till exempel ädelmodet var så hög, att det i vår tidsålder ter sig verklighetsfrämmande. Mans heder och redlighet krävde, att han beskyddade den svage, att han aldrig högg en fiende bakifrån, att han aldrig slog en redan fallen. Framför allt krävde mans heder, att han aldrig svek ett löfte. Modet var mannens mest aktade egenskap, fegheten hans mest föraktade. Ett strikt uppfyllande av dessa krav disponerar knappast en man för en snabb karriär i vår tid, när just åsidosättandes av dem tycks vara en förutsättning för framgång. Fäderna höll orubbligt på sitt, på sin tro och sina meningar – komma sedan vad komma ville på grund av denna envetenhet. De var genstörtiga och oantastliga.”

The fathers hold firmly to their beliefs and opinions - then come what may because of this stubbornness. We are resilient and untouchable.

Subscribe to YouTube:


If you appreciate Allmogens independent work to portray our fine Swedish history and Nordic culture, you are welcome to buy something nice in the shop or support us with a voluntary donation. Thank you in advance!

Support Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Support Allmogens by becoming a member
Support Allmogens in your will

Popular