Winkel onze historische kaarten

Aan de vaders

Vaderdag
1941: Man en jongen met de zogenaamde ideale spade (eg). Foto: Gunnar Lundh / Nordic Museum (CC BY-NC-ND)

“Få som far, ingen som mor.” – Gammalt svenskt ordspråk

Vandaag, op Vaderdag, wordt er extra stilgestaan bij alle vaders in het land, niet in het minst mijn eigen vader. Vaders zijn zelden perfect, maar als ik andere vaders ken zoals ik mijzelf ken, dan zwoegen zij - dag in dag uit - in de eerste plaats om het heden van hun gezin en de toekomst van hun kinderen veilig te stellen.

Fäder har i alla tider knegat på inte främst för sin egen överlevnad, utan för sina barns. Fäderna har slitit ut sina kroppar på fälten, i skogarna, i gruvorna och på haven. De har också i miljontal offrat sina liv på historiens slagfält för att säkra sina barns oförbrukade livsmöjligheter, och de utbytte därmed “ett lägre värde emot ett högre” som Vilhelm Moberg skrev i Verzet tegen het kwaad.

Het feit dat vaders niet perfect zijn, is ook iets dat Vilhelm Moberg aanstipte in Mijn Zweedse geschiedenis. Dat geldt ook voor onze voorouders:

“Sanningen om fäderna är den, att de i gemen ingalunda lydde tio Guds bud och levde tadellöst inför Herran. Men de ägde vissa begrepp om heder och ära, om redlighet och ärlighet, som icke fick antastas eller under några förhållanden uppmjuka, och på detta område är samtiden dem klart underlägsen. Deras värdesättning av till exempel ädelmodet var så hög, att det i vår tidsålder ter sig verklighetsfrämmande. Mans heder och redlighet krävde, att han beskyddade den svage, att han aldrig högg en fiende bakifrån, att han aldrig slog en redan fallen. Framför allt krävde mans heder, att han aldrig svek ett löfte. Modet var mannens mest aktade egenskap, fegheten hans mest föraktade. Ett strikt uppfyllande av dessa krav disponerar knappast en man för en snabb karriär i vår tid, när just åsidosättandes av dem tycks vara en förutsättning för framgång. Fäderna höll orubbligt på sitt, på sin tro och sina meningar – komma sedan vad komma ville på grund av denna envetenhet. De var genstörtiga och oantastliga.”

De vaders houden vast aan hun overtuigingen en meningen - en dan komt het door die koppigheid. We zijn veerkrachtig en onaantastbaar.

Abonneer je op YouTube:


Als je het waardeert Allmogens Onafhankelijk werken om onze mooie Zweedse geschiedenis en Noordse cultuur uit te beelden, u bent van harte welkom om iets leuks te kopen in de winkel of ons te steunen met een vrijwillige donatie. Dank u bij voorbaat!

Steun Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Steun Allmogens door sluit u aan bij
Steun Allmogens in uw testament

Populair