Neue Gedichte

Neue Gedichte von Verner von Heidenstam

”Formen är klassiskt ren, enkel och osmyckad, ofta rimlös och ostrofisk, och ger uttryck för stämningar och tankar af upphöjd ro, af manligt allvar och varm innerlighet”

E-Book herunterladen:

.epub.mobi

Wenn Sie dieses Buch schätzen und helfen möchten, es mehr Menschen kostenlos zur Verfügung zu stellen, senden Sie bitte eine Spende an 123 223 34 27

Nya dikter, som gavs ut 1915 på Bonniers förlag, kom att bli Verner von Heidenstams sista diktsamling och anses av många vara hans främsta verk.

Samlingen innehåller bland annat diktsviten ”Ett folk”, först tryckt i Svenska Dagbladet 22 september 1899.

Nya dikter är ”en storstilad och mäktig samling, hvars äldsta stycken sammanhänga med Heidenstams historiska epik eller Dikter från 1895 (…) men hvars yngre dikter tillhöra en senare epok. Formen är klassiskt ren, enkel och osmyckad, ofta rimlös och ostrofisk, och ger uttryck för stämningar och tankar af upphöjd ro, af manligt allvar och varm innerlighet, vid och ljus humanitet, tillvarons ovanskliga värde och vemodet att nalkas den aftonsvala ålderdomen” (citat ur Nordisk familjebok, band 36, (1924) ”Heidenstam”).

Abonnieren Sie YouTube:


Wenn Sie schätzen Allmogens unabhängige Arbeit, um unsere schöne schwedische Geschichte und nordische Kultur zu porträtieren, sind Sie herzlich eingeladen, etwas Schönes im Shop zu kaufen oder uns mit einer freiwilligen Spende zu unterstützen. Vielen Dank im Voraus!

Unterstützung Allmogens über Swish: 123 258 97 29
Unterstützung Allmogens von beitreten
Unterstützung Allmogens in Ihrem Testament

Beliebt