New poems

New poems by Verner von Heidenstam

“Formen är klassiskt ren, enkel och osmyckad, ofta rimlös och ostrofisk, och ger uttryck för stämningar och tankar af upphöjd ro, af manligt allvar och varm innerlighet”

Download e-book:

.epub.mobi

If you appreciate this book and would like to help make it available to more people for free, please send a donation to 123 223 34 27

New Poems, published in 1915 by Bonniers, became Verner von Heidenstam's last collection of poems and is considered by many to be his greatest work.

The collection includes the poem suite "Ett folk", first published in Svenska Dagbladet on 22 September 1899.

Nya dikter är “en storstilad och mäktig samling, hvars äldsta stycken sammanhänga med Heidenstams historiska epik eller Dikter från 1895 (…) men hvars yngre dikter tillhöra en senare epok. Formen är klassiskt ren, enkel och osmyckad, ofta rimlös och ostrofisk, och ger uttryck för stämningar och tankar af upphöjd ro, af manligt allvar och varm innerlighet, vid och ljus humanitet, tillvarons ovanskliga värde och vemodet att nalkas den aftonsvala ålderdomen” (citat ur Nordisk familjebok, band 36, (1924) “Heidenstam“).

Subscribe to YouTube:


If you appreciate Allmogens independent work to portray our fine Swedish history and Nordic culture, you are welcome to buy something nice in the shop or support us with a voluntary donation. Thank you in advance!

Support Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Support Allmogens by becoming a member
Support Allmogens in your will

Popular