Arkiv: Johan Nordlander

Levnad: 1853 - 1934

Födelseort: Multrå, Ångermanland

Johan Nordlander var en skolman, etnolog, historiker och språkman som föddes 1853 i Multrå, Ångermanland. 1875 tog han student examen i Härnösand och 1880 fil kand i Uppsala, efter vilket han arbetade som lärare i Härnösand och Stockholm. "Under sin studietid i Härnösand började han intressera sig för hembygdens språk, historia och traditioner och han började redan då göra uppteckningar i Ångermanland och Härjedalen. Ur detta arbete kom stommen till värdefulla ordböcker, multråordboken och den ännu ej utgivna älvros- och linsellordboken. Från 1880-talet kom flera hundra titlar, främst tidskrifts- och tidningsartiklar." - Johan Nordlander-sällskapet