Arkiv: Johan Nordlander

Levnad: 1853 - 1934

Födelseort: Multrå, Ångermanland

Johan Nordlander var en skolman, etnolog, historiker och språkman som föddes 1853 i Multrå, Ångermanland. 1875 tog han student examen i Härnösand och 1880 fil kand i Uppsala, efter vilket han arbetade som lärare i Härnösand och Stockholm. "Under sin studietid i Härnösand började han intressera sig för hembygdens språk, historia och traditioner och han började redan då göra uppteckningar i Ångermanland och Härjedalen. Ur detta arbete kom stommen till värdefulla ordböcker, multråordboken och den ännu ej utgivna älvros- och linsellordboken. Från 1880-talet kom flera hundra titlar, främst tidskrifts- och tidningsartiklar." - Johan Nordlander-sällskapet
Minnen av heden tro och kult i norrländska ortnamn

Hur länge har Tor, Oden, Frö och andra fornnordiska gudar dyrkats i Norrland? Johan Nordlanders [...]

Vättarna i norrländsk folktro

Etnologen Johan Nordlander (1853-1934) återberättar norrländska sägner om vättar, vitra, i tredje delen i serien [...]

Tomtarna i norrländsk folktro

Etnologen Johan Nordlander (1853-1934) återberättar sägner om tomtar och andra övernaturliga väsen i Norrland, andra [...]

Jättarna i norrländsk folktro

Johan Nordlander återberättar sägner om jättar i Norrland.

Mytiska sägner från Norrland

Folkloristen Johan Nordlander (1853-1934) berättar om Norrlands sägner och sagor, om jättar, tomtar och vättar, [...]