Arkiv: David Assarsson

Levnad: 1892 - 1955

Födelseort: Lund

Berndt David Assarsson. 1892-1955. Katolsk präst vid St. Clemens kyrka i Helsingborg. Fil Kand. i Lund 1912 och prästvigd i Innsbruck 1917. Monsignore (påvlig kammarherre) 1927. Biskoplig kommissarie för södra och västra Sverige med säte i Helsingborg 1939. Huvudredaktör för tidskriften "Credo" 1920-37.
Skånelands historia i Skånelands skolor

Häftet "Skånelands historia i Skånelands skolor" utkom 1949 i distribution från Killbergs Bokhandel i Hälsingborg, [...]

”Det skånska problemet”

"Det skånska problemet" förekom som en skrift utgiven av Credos Förlag, Stockholm 1923 och ingick [...]