Forfatter Arkiver: David Assarsson

Levnad: 1892 - 1955

Födelseort: Lund

Berndt David Assarsson. 1892-1955. Katolsk präst vid St. Clemens kyrka i Helsingborg. Fil Kand. i Lund 1912 och prästvigd i Innsbruck 1917. Monsignore (påvlig kammarherre) 1927. Biskoplig kommissarie för södra och västra Sverige med säte i Helsingborg 1939. Huvudredaktör för tidskriften "Credo" 1920-37.
Skånelands historie i Skånelands skoler

Hæftet "Skånelands historie i Skånelands skolor" blev udgivet i 1949 i distribution fra Killbergs Bokhandel i Hälsingborg, [...]

"Det skånske problem"

"Det skånske problem" udkom som en publikation på Credos Förlag, Stockholm 1923 og blev optaget [...]