Kirjoittaja Archives: David Assarsson

Asuminen: 1892 - 1955

Syntymäpaikka: Lund

Berndt David Assarsson. 1892-1955. Katolsk präst vid St. Clemens kyrka i Helsingborg. Fil Kand. i Lund 1912 och prästvigd i Innsbruck 1917. Monsignore (påvlig kammarherre) 1927. Biskoplig kommissarie för södra och västra Sverige med säte i Helsingborg 1939. Huvudredaktör för tidskriften "Credo" 1920-37.