Upptäck fler intressanta besöksmål på Historiekartan

Sikahällen (U 529)

Sikahällen U 529
Foto: Erik Brate, 1916. Köp print av detta vackra foto här

Den äldsta avbildningen av en gudstjänst i en svensk kyrka återfinns på en runhäll i Frötuna socken, Uppland, och ristades in för uppemot 1000 år sedan.

Sikahällen (Upplands runinskrifter 529) är en run- och bildristning på en bergvägg vid Sika i Frötuna socken, söder om Norrtälje i Norrtälje kommun, Uppland, troligen från 1000-talet eller 1100-talet och alltså ungefär samtida med att islänningen Leif Eriksson som första europé upptäckte Nordamerika (Vinland) och svenska vikingar härjade i Ryssland.

Även samtida med det kristna Europas pågående återerövring, La Reconquista, av Spanien som varit ockuperat av en muslimsk överhöghet sedan den islamiska invasionen och erövringen av Iberiska halvön år 711.

Den här ristningen kan vara den äldsta avbildningen av en gudstjänst i en svensk kyrka, från kristendomens allra första sekler i Sverige. Till vänster syns prästen inför altaret med ett av de heliga föremålen i hand och till höger ses menigheten. Ristningen i ramen har ingen läsbar mening.

U529 runhäll
Foto: Bengt A Lundberg – 2004-09-30 (CC BY)

Ristningen består av en närmast kvadratisk ram med runor runt en bildframställning med kyrka och människogestalter, samtliga sedda i profil. Figurristningen synes avbilda en gudstjänst, medan runorna saknar läsbar mening. Enligt Upplands runinskrifter verkar de runliknande tecknen vara någon slags ramfyllnad och sannolikt haft en ornamnetal uppgift.

Köp en print av den vackra Sikahällen här så stöttar du Allmogens oberoende arbete med att bevara och levandegöra vår historia och vårt kulturarv.

Hitta dit

Koordinater

Latitud: 59.718784947257426

Longitud: 18.702199807514262

Testa Allmogens nyhetsbrev!

Jag vet, jag vet. "Pop-ups" är inte okej. Men just det är poängen: internet är en rörig plats men Allmogen manar till eftertanke. Så varför inte ge det lite tid för reflektion? Varje söndagmorgon kl 06.00 får du ett mail med alla veckans intressanta artiklar från mig, Daniel Sjöberg, direkt till din inbox. Vad säger du?

Du har anmält dig!