Sikahällen (U 529)

Sikahällen U 529
Foto: Erik Brate, 1916. Köp print av detta vackra foto här

Den äldsta avbildningen av en gudstjänst i en svensk kyrka återfinns på en runhäll i Frötuna socken, Uppland, och ristades in för uppemot 1000 år sedan.

Sikahällen (Upplands runinskrifter 529) är en run- och bildristning på en bergvägg vid Sika i Frötuna socken, söder om Norrtälje i Norrtälje kommun, Uppland, troligen från 1000-talet eller 1100-talet och alltså ungefär samtida med att islänningen Leif Eriksson som första europé upptäckte Nordamerika (Vinland) och svenska vikingar härjade i Ryssland.

Även samtida med det kristna Europas pågående återerövring, La Reconquista, av Spanien som varit ockuperat av en muslimsk överhöghet sedan den islamiska invasionen och erövringen av Iberiska halvön år 711.

Den här ristningen kan vara den äldsta avbildningen av en gudstjänst i en svensk kyrka, från kristendomens allra första sekler i Sverige. Till vänster syns prästen inför altaret med ett av de heliga föremålen i hand och till höger ses menigheten. Ristningen i ramen har ingen läsbar mening.

U529 runhäll
Foto: Bengt A Lundberg – 2004-09-30 (CC BY)

Ristningen består av en närmast kvadratisk ram med runor runt en bildframställning med kyrka och människogestalter, samtliga sedda i profil. Figurristningen synes avbilda en gudstjänst, medan runorna saknar läsbar mening. Enligt Upplands runinskrifter verkar de runliknande tecknen vara någon slags ramfyllnad och sannolikt haft en ornamnetal uppgift.

Köp en print av den vackra Sikahällen här så stöttar du Allmogens oberoende arbete med att bevara och levandegöra vår historia och vårt kulturarv.

Hitta dit

Koordinater: Latitud 59.718784947257426 | Longitud 18.702199807514262

Upptäck fler intressanta besöksmål på Historiekartan.

Prenumerera på YouTube:


Om du uppskattar Allmogens oberoende arbete med att skildra vår fina svenska historia och nordiska kultur så är du välkommen att handla något fint i butiken eller stödja oss med en frivillig gåva. Tack på förhand!

Stöd Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Stöd Allmogens genom att bli medlem
Stöd Allmogens i ditt testamente

Populärt