Arkiv: O7nu5FOAq53t

Den förlorade skatten i sjön Möckeln

En sägen om fientliga invasioner och två förlorade skatter i Stenbrohults socken i Småland, Carl [...]

Hästevads stenar

Hästevads stenar eller Hästevadet är en så kallad domarring från äldre järnåldern som ligger nedanför [...]

Nogsta skans fornborg

Nogsta skans eller Nogsta borg är en mycket stor fornborg som uppskattas ha byggts under [...]

Jätten Finn och Lunds domkyrka

Enligt sägnen ska Lunds domkyrka, som byggdes på 1100-talet, ha rests av en jätte som [...]

Stompe-Pilt

En sägen om den enfaldige skånske jätten, pilten, som bodde i Stompe kulle och därav [...]

Ljungby horn och pipa

Ljungby horn och pipa är ett dryckeshorn med förgyllt silverbeslag och en visselpipa av ben [...]

Bergkvara slottsruin

Ruinen av ett av Nordens största gods, som vid 1500-talets början hade lagt 1,500 gårdar [...]

Rane stenar (Askeberga skeppssättning)

Askeberga skeppssättning är Sveriges näst största skeppssättning (efter Ales stenar i Skåne). Skeppssättningen, som restes [...]

Plågan i Gullspångsälven

En sägen om en sträng fogde i Västergötland som på 1430-talet plågade traktens allmoge på [...]

Amneholm

På en liten rund albevuxen holme vid Gullspångsälvens utlopp, i Amnehärads socken i Västergötland, låg [...]