Winkel onze historische kaarten

Een brief van een marskramer

Hawaii in Småland
Arnold noemde zijn favoriete plek aan het meer "Smålands Hawaï".

Arnold Ingemar Hultgren was "Eksjö's eigen Dirty Harry". Toen hij in 2012 aan kanker overleed, liet hij een brief achter, met gedachten die hij op 79-jarige leeftijd had opgeschreven. Met de toestemming en de wensen van een kleinkind, wordt deze brief hier voor het eerst publiekelijk gepubliceerd.

Enige tijd geleden stapte ik op bubb.las ledenforum kennis te nemen van een oude brief van iemands overleden grootvader. Het was de wens van zijn grootvader dat de brief na zijn dood zou worden gepubliceerd, maar hij werd vergeten. Ik ben dan ook zeer verheugd dat ik Arnolds wens in vervulling kan helpen laten gaan.

Maar eerst iets meer over Arnolds achtergrond, verteld door zijn achterkleinzoon Mattias:

Mijn grootvader was een vrij eenvoudige maar principiële man die opgroeide in een grote groep broers en zussen op een boerderij in Östergötland. Hij werkte zijn hele jeugd op de boerderij en bleef dat ook doen op de boerderij van de ouders van mijn grootmoeder, waar hij hen hielp met de landbouw. Hij diende een tijdje in het leger, maar werkte daarna bij de politie voor de rest van zijn werkzame leven. We kunnen hem zonder veel details samenvatten als "Eksjö's eigen Dirty Harry".

Ik heb lang mijn grootvader willen eren door de brief ergens te publiceren. De brief is op zichzelf niets bijzonders, hij was geen diepzinnig man, maar het enige juiste is dat libertariërs er toegang toe moeten hebben. Ik denk dat hij dat leuk zou hebben gevonden.

Arnold's achtergelaten brieven

Hier is de brief van Arnold Ingemar Hultgren, "Eksjö's eigen Dirty Harry", geboren op 22 juli 1929:

Wat losse gedachten voor mijn vertrek en wat achteraf nuttig kan zijn.

Vrijheid is altijd een sleutelwoord voor mij geweest, en alle vormen van dwang en toegeeflijkheid hebben mij rood doen zien. De beste en grootste vorm van vrijheid die ik heb ervaren is wanneer ik in de natuur ben, voornamelijk in het bos. Al vroeg in mijn leven begon ik vraagtekens te zetten bij alle religieuze dwang en vooral bij de invloed en macht van de kerk over het leven en wonen van mensen.

Politiek, en vooral partijpolitiek, lijkt mij ook een soort religie te zijn met als doel macht en invloed te verwerven en mensen opvattingen op te leggen die zij diep van binnen misschien niet hebben.

Vakbonden vertrouw ik ook niet. Ik zie ze als paternalistische organisaties en hun leiders als lakeien van het politieke establishment.

Religie, politiek en vakbonden zijn, naar mijn mening, de wortel van veel kwaad in onze wereld. Oorlog, terrorisme en onderdrukking zijn in de overgrote meerderheid van de gevallen het werk van religieuze, politieke of vakbondsleiders die onze wereld min of meer in het verderf hebben gestort.

Ik ben nooit betrokken geweest bij politiek. Ik heb mij al op jonge leeftijd gedistantieerd van vakbondsactiviteiten en van religie - de Kerk - ik heb lang vraagtekens geplaatst bij en sterk getwijfeld aan de boodschap die de Kerk en andere religieuze gemeenschappen verspreiden.

Ik geloof in de natuurlijke evolutie en het ontstaan van alle levende wezens op onze planeet en in het heelal als geheel. Het bestaan van de mens op aarde is wetenschappelijk vastgesteld op misschien meer dan 70 miljoen jaar.

Het scheppingsverhaal in de Bijbel lijkt mij minder plausibel dan het "verhaal van As en Emblah van het Noorden"?

De mens verandert en evolueert voortdurend, net als alle andere levende wezens, zowel planten als dieren. Hoe zal het zijn over nog eens 70 miljoen jaar?

Van het begin tot het einde van het leven is het eigenlijk niets meer dan een strijd om te overleven. De sterksten en meest levensvatbaren overleven en ontwikkelen zich volgens de wetten en regels van de natuur. Het begin van het leven is als een reusachtige loterij met een kans op miljoenen, terwijl het einde van het leven absoluut zeker is en, daar ben ik van overtuigd, definitief.

Een "hiernamaals" lijkt me onmogelijk. De dood is voor mij een barmhartige bevrijder en in vrijheid wil ik voor altijd rusten in de natuur. Dus vervul mijn absolute wens en wil!

De provinciale raad van beheer (een verachtelijke instantie) mag dan wel beslissen over het verlenen van toestemming om de as - het stof na de crematie - uit te strooien, maar voor zover ik kan begrijpen heeft hij geen beschikkingsrecht over de urn met as, maar behoort deze toe aan de nalatenschap. Ik wil niet dat er een verzoek tot verstrooiing wordt ingediend, maar dat de urn met de as en het stof wordt overhandigd aan een van mijn naaste familieleden die mijn wensen zal uitvoeren. Waar, wanneer en hoe gaat de autoriteiten niets aan, en zij lijken ook niet over middelen te beschikken om iemand hiervoor te behoeden of te straffen. Misschien mag de begrafenisondernemer de as niet uitstrooien?

Het begrafenisgeld dat door de Staat - Kerk in rekening wordt gebracht en dat iedereen moet betalen, geldt volgens wat in de akte van uittreding uit de Zweedse kerk, begrafenis en plaats op de begraafplaats staat vermeld?

Als noch de begrafenis, noch de plaats op de begraafplaats is gebruikt, waarom moeten dan begraafrechten worden betaald? Moet de staat - de kerk niet aansprakelijk zijn voor de terugbetaling? Omwille van het principe, eis terugbetaling!

Wat zijn en blijven de kosten van een crematie? Zijn die misschien inbegrepen in de begrafeniskosten?

Dit heb ik geschreven, na veel denken en overwegen. Er is nog veel meer dat de moeite van het vertellen waard zou kunnen en moeten zijn, maar dit is voldoende.

Ik ben gezegend met een relatief lang leven omdat ik heb geprobeerd in harmonie met de natuur te leven.

Eksjö, 17 juni 2008

Arnold

P.S.
Dit kan geheel of gedeeltelijk worden voorgelezen of op een andere passende wijze ter kennis worden gebracht van de aanwezigen op de vergadering en, indien het van belang kan zijn, openbaar worden gemaakt.
D.S

Abonneer je op YouTube:


Als je het waardeert Allmogens Onafhankelijk werken om onze mooie Zweedse geschiedenis en Noordse cultuur uit te beelden, u bent van harte welkom om iets leuks te kopen in de winkel of ons te steunen met een vrijwillige donatie. Dank u bij voorbaat!

Steun Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Steun Allmogens door sluit u aan bij
Steun Allmogens in uw testament

Populair