25 mars 1644: Massakern av skånska bönder i slaget vid Borst

En strid mellan 300 vältränade och välutrustade svenska soldater och ett bondeuppbåd av ungefär 500 [...]

Humleskörden i det gamla bondesamhället

Allmogens gamla humlegårdar är sedan länge övergivna. Något att ändra på?

Kalmarkriget: Ett svenskt “Son My” i Skåne år 1612

Under 300 år, räknat från början av 1500-talet och fram till 1814, fördes det inte [...]

Klågerupsmassakern – ett skånskt blodbad 15 juni 1811

Hört talas om den gången då svensk militär mördade 30 skånska bönder? Här är historien [...]