Arkiv: Tankar från förr

Slumrande toner

Denna hymn är enligt uppgift närmast en nationalsång för svenskösterbottningar och skapades av Alexander Slotte [...]

Skånelands historia i Skånelands skolor

Häftet "Skånelands historia i Skånelands skolor" utkom 1949 i distribution från Killbergs Bokhandel i Hälsingborg, [...]

Till smärtan

Ur Dan Anderssons efterlämnade dikter i diktsamlingen Visor och ballader

Vättarna i norrländsk folktro

Etnologen Johan Nordlander (1853-1934) återberättar norrländska sägner om vättar, vitra, i tredje delen i serien [...]

Skåneland och den svenska staten

Denna debattartikel var införd i Sydsvenska Dagladet den 14 september 1987. Tidningen kommenterade: "Släktforskaren Carl [...]

Skånelands historia

"Skånelands historia" är en något avkortad version av Carl Liljenbergs sammanställning av den historiska grundvalen [...]

”Det skånska problemet”

"Det skånska problemet" förekom som en skrift utgiven av Credos Förlag, Stockholm 1923 och ingick [...]

En metkrok af trä, ännu använd i Småland

Om enklykans tillverkning och användning i det småländska fisket.

Tomtarna i norrländsk folktro

Etnologen Johan Nordlander (1853-1934) återberättar sägner om tomtar och andra övernaturliga väsen i Norrland, andra [...]

Jättarna i norrländsk folktro

Johan Nordlander återberättar sägner om jättar i Norrland.