Winkel onze historische kaarten

Wat is Zweeds?

Zweedse cultuur

Den frågan har fått många svar de senaste åren, särskilt av de stackars individer som bär på föreställningar om att det inte finns någon svensk kultur. Andra som fått frågan har stått ordlösa eller stapplande slängt ur sig något i stil med ”runstenar” eller ”julafton”. Låt oss se vad två sedan länge döda svenskar sagt som saken!

Het is moeilijk om een onzichtbare gemeenschap, die grotendeels alleen in ons hoofd bestaat, onder woorden te brengen. Dus wat is de Zweedse cultuur? Dit schrijft historicus en linkse sociaal-democraat Fabian Månsson (1872-1938) over cultuur:

Fabian Månsson om kultur
Fabian Månsson (1872-1938) over cultuur, uit zijn boek Viking Age History: from the Tribes to the Nordic Empires (1939).

Het eerste waar je aan denkt is het zichtbare. Een vlag, een midzomerpaal, een koninklijke familie, een hockeyteam. Als je het mij vraagt, gaat het niet om die dingen, en als je het Vilhelm Moberg had gevraagd toen hij nog leefde, zou hij gezegd hebben dat we het prima zonder koningshuis kunnen stellen.

Runstenar, gravhögar och röda stugor med vita knutar är alla vackra delar av vårt kulturarv, och jag älskar min palt med lingonsylt, men det som verkligen betyder något är ändå den levande kulturen – den som reflekteras i människornas sedvänjor, traditioner och värderingar.

Vilhelm Moberg ägnade hela sitt liv åt att studera den svenska allmogens liv och historia, och i flera tal och skrifter försökte han sätta ord på detta osynliga ”svenska”, bland annat under ett tal i Gävle den 6 juni 1944.

Så vad är det svenska enligt honom? Det svenska är den djupt rotade kärleken till friheten – driften att råda över sig själv. Det svenska är också enligt Moberg kärleken till naturen med dess ödslighet och ensamhet, vilket visar hur han präglats av uppväxten i Smålands djupa skogar. Det svenska har större delen av vår historia varit fattigdom, men en stolt fattigdom där man hellre var fri än någon annans träl.

Vilhelm Moberg 1959
Vilhelm Moberg, 1959.

”Men det är också något annat och mer” sa han, och avslutade sitt tal i Gävle den där junidagen 1944 med stycket nedanför:

Het is vrede en veiligheid voor leven en ledematen in een vreedzaam land, waar kinderen vrij geboren worden uit vrije ouders. Het is een land waar zelfs de kleinste kinderen uit de achterbuurten de kans krijgen hun krachten tot het uiterste te testen. Het is een land waar iedereen kan groeien en zich ontwikkelen volgens zijn eigen individualiteit, waar iedereen anders kan zijn dan de anderen en andere meningen kan hebben dan de anderen - en toch zijn vrijheid en zijn leven kan behouden. Voor mij is dit waar het in Zweden om draait. Het onvervreemdbare.

Vilhelm Moberg, Gävle, 6 juni 1944

Abonneer je op YouTube:


Als je het waardeert Allmogens Onafhankelijk werken om onze mooie Zweedse geschiedenis en Noordse cultuur uit te beelden, u bent van harte welkom om iets leuks te kopen in de winkel of ons te steunen met een vrijwillige donatie. Dank u bij voorbaat!

Steun Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Steun Allmogens door sluit u aan bij
Steun Allmogens in uw testament

Populair