Forfatter Arkiver: Torgny Segerstedt

Levnad: 1876 - 1945

Födelseort: Karlstad

Torgny Segerstedt var en svensk publicist og religionshistoriker. Han er bedst kendt for sin klare holdning til den tyske nationalsocialisme før og under Anden Verdenskrig som chefredaktør for Göteborgs Handels- og Sjöfarts-Tidning (GHT). GHT var en af kun to aviser i hele Sverige, der turde give plads til Vilhelm Mobergs kritiske artikler. Hans grav på Kviberg kirkegård i Göteborg blev et pilgrimssted efter fredsslutningen, især for nordmænd.

På lang sigt

En tekst af publicisten og antinazisten Torgny Segerstedt fra 12. januar 1924, hvori han [...]

Med åbne øjne

Torgny Segerstedt skrev denne artikel en uge efter, at det kommunistiske Sovjetunionen angreb Finland den 30. [...]

Bagstræberisk

"Ingen hån er for nådesløs over for de snyltere, der bringer det i fare, som folkene gennem en lang [...]

Asylrättens problem

"Den som plågat, förföljt, pinat, torterat, mördat andra, har förverkat rätten att klaga, om han [...]

Den svenske

"Alt, der er baseret på fornægtelse af ens eget, bliver magtesløst og sikkert. Magtesløs og visnet [...]

Ett släktled försvinner

"Den gångna generationen störtade sin tids gudabilder. De voro dem gramse. Ett kommande släkte skall [...]

Påske

"Växlingen mellan död och liv, mellan mörker och ljus, mellan växt och vissnande avstannar aldrig. [...]

Släktleden och individerna

"Det personliga är oberoende av tidsströmningar. Det kan vissna eller växa fritt som ett träd [...]

Europas avkristnande

"Det är icke möjligt att ställa något horoskop för kristendomens framtid. I stora delar av [...]

Kampen för frihet och rätt

"Det är så kortsynt så kortsynt att föreställa sig att stora folk eller små folk [...]